Kvalita

Specializovaní překladatelé

Naši překladatelé jsou profesionální lingvisté s mnohaletými jazykovými zkušenostmi, smyslem pro detail a specializací v řadě různých oborů.

Příprava projektu

Na začátku každého projektu si projektoví manažeři zkontrolují historii předchozích zakázek od příslušného klienta a vyhledají podobné materiály, z nichž je možné případně použít text, zkopírovat instrukce nebo použít stejné šablony stylů. Poznatky z jednotlivých zakázek aplikujeme i na nové objednávky, takže nám nemusíte posílat stejné instrukce pořád dokola.

Povinná jazyková korektura

Všechny přeložené texty procházejí povinnou kontrolou druhým profesionálním překladatelem, který je rovněž rodilým mluvčím cílového jazyka.

Šablony stylů na míru

Klientům nabízíme možnost specifikovat požadavky na styl a jazykovou úpravu překládaných textů. Tato pravidla a podmínky nahráváme do překladové platformy iQube spolu s textem na překlad. Překladatel všechna příslušná pravidla vidí u každého překládaného segmentu a zabudovaný nástroj pro kontrolu kvality ověřuje, zda překlad těmto pravidlům odpovídá.

Kontrola grafické úpravy

Dalším krokem v rámci kontroly kvality je kontrola grafické úpravy, kterou má na starosti tým zkušených korektorů, kteří kontrolují finální verzi přeložených dokumentů před doručením.

V souladu se standardy

Naše služby splňují požadavky evropské normy DIN CERTCO / DIN EN ISO 17100. Můžeme také zhotovit a doručit překlady, které vyhovují normám typu SAE J2450, která byla původně vytvořena Společností amerických automobilových inženýrů (SAE). Dalším důkazem naší odbornosti je členství v několika profesních asociacích překladatelských agentur např.:


idioma je registrována společností DIN CERTCO jako společnost poskytující překladatelské služby v souladu s normou DIN EN ISO 17100.
 • ATA - Americká asociace překladatelů
 • ATC - Asociace překladatelských společností
 • JTCA - Japonská asociace pro technickou komunikaci
 • JTF - Japonská federace překladatelů atd.

Promyšlená kontrola kvality

Automatická kontrola kvality je součástí každého překladového projektu v iQube. Nedílnou součástí každé zakázky je třífázová kontrola kvality, kterou postupně provádí 1. překladatel, 2. korektor a 3. specialista v oddělení pro kontrolu kvality.
V každém segmentu ověřujeme mimo jiné:

 • Správná čísla
 • Správné použití slovníkové terminologie
 • Správné použití interpunkce a speciálních symbolů
 • Chybějící nebo přebytečný text
 • Chybějící nebo přebytečné formátovací tagy
 • Zbytky nepřeloženého textu
 • Zakázaná slova
 • Slova s opačným významem
 • ...a mnoho dalších

English Japanese Svenska Čeština Deutsch Danish Français Español Italiano Chinese
PŘIHLÁŠENÍ