Aktualizace DTP souborů bez TM

Pokud je DTP dokument, který potřebujete přeložit, aktualizací starší verze, nemusíte vše překládat a provádět veškeré DTP práce znovu.

NextDoc - aktualizace DTP souborů pro cizí jazyky

NextDoc - aktualizace DTP souborů pro cizí jazyky

 

Ušetřete čas a peníze díky opakovanému využití textu

Není zapotřebí žádné překladové paměti
NextDoc se liší od standardních nástrojů překladových pamětí tím, že využívá pouze konečné DTP dokumenty místo překladové paměti (TM).

Jasné značkování aktualizací textu
NextDoc jednoduše včlení nově přeložené úseky textu do opětovně využitého DTP textu a dodá vám značkovanou DTP verzi včetně přeloženého nového textu, abyste si mohli svůj nový přeložený DTP dokument dokončit.

Plná kontrola nad překladatelskými zdroji
Platíte pouze za překlad nového textu a k tom mírný poplatek za opětovné využití textu. Nejlepší na tom ovšem je, že máte veškeré zdroje neustále ve svých rukou a můžete s nimi nakládat dle uvážení.

Export aktualizací překladu do překladové paměti
Dodatečnou výhodou je možnost uložit po dokončení projektu celý nově přeložený text a změny odděleně, takže můžete obojí přidat do svých stávajících překladových pamětí, jako jsou například TMX, Xliff a Trados TM.

Okamžité online odhady rozsahu opětovně využitého textu
NextDoc řešení je k dispozici online čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu, takže si můžete vyžádat zdarma odhady tak často, jak budete chtít (i anonymně). Jednoduše nahrajte své aktualizované i staré DTP dokumenty a my vám nabídneme zdarma odhad, jaký objem textu ze staré verze lze opětovně použít a jak velkou část nového textu je třeba přeložit. NextDoc rovněž dokáže při překladu využít vašich slovníků a stylů formátování.
Zároveň se můžete obrátit na některého z našich projektových manažerů s žádostí o tytéž odhady a využít tak příležitosti k projednání z vašeho pohledu důležitých otázek, pokud Vám tento přístup vyhovuje lépe.

Proč aktualizovat soubory bez překladové paměti

  • Tento postup odstraňuje riziko opětovného používání zastaralého textu, neboť NextDoc pracuje pouze s nejnovějšími DTP daty. Práce pouze s DTP daty zaručuje, že jakékoli na poslední chvíli provedené opravy konečných DTP dokumentů budou vždy do výsledku začleněny. Takovéto opravy obvykle v překladových pamětech chybí.
  • Opakovaně použitý text zůstane nedotčený, což vám ušetří čas a peníze za DTP úpravy a korektury, neboť NextDoc zachovává text a jeho formátování naprosto stejné.
  • Nemusíte se nutně spoléhat na drahé překladové paměti a všechnu s nimi související údržbu. Místo toho se vám dostane rychlého a pohodlného překladu závisejícího pouze na dokumentech, které máte v rukou.

 

Vyberte si z několika úrovní služeb

K dispozici jsou tři úrovně způsobu použití NextDoc a z toho plynoucích výhod:

  • PLNÁ – Požádejte společnost idioma o vyřízení celého průběhu překladu a označování DTP souborů
  • OZNAČOVÁNÍ – Požádejte o označování cílových DTP dokumentů spolu s přeloženým dokumentem, překlad obstaráte sami
  • SROVNÁNÍ ZDARMA – Získejte zdarma online zprávu o počtu nových slov a počtu slov vymazaných z vašich nových DTP souborů ve srovnání se starými DTP soubory.

 

 

 

 

 

NextDoc
PŘEJDĚTE NA NextDOC™!

protože se používají pouze data DTP včetně oprav provedených u konečných dokumentů DTP na poslední chvíli; tyto opravy obvykle u překladových pamětí chybí.
rozpozná odlišnosti mezi starým(i) a novým(i) DTP souborem/soubory.
protože rozvržení se přebírá v okamžiku, kdy aktualizujete soubory.
protože váš konečný dokument je aktualizací starého přeloženého a schváleného dokumentu.
NextDoc - Označování změn

NextDoc - Označování změn

English Japanese Svenska Čeština Deutsch Danish Français Español Italiano Chinese
PŘIHLÁŠENÍ