Vytváření slovníků

Co je to slovník?

V překladatelské profesi se za slovník považuje v podstatě jakýkoli seznam specifických termínů, které překladateli pomohou zajistit jednotný překlad. Každý jazyk, odvětví i každá jednotlivá firma používají specifické výrazy, které je potřeba při překladu dodržet, aby byly všechny jazykové mutace správné a měly stejný význam jako původní text. Kromě toho vám výroba slovníků a použití našich TM služeb (TRM Services™) pomohou výrazně snížit náklady na budoucí překladové projekty.

K čemu je slovník dobrý?

Používání jednotné terminologie ve vaší organizaci usnadňuje vzájemnou komunikaci. Vaše firemní terminologie je díky slovníkům nejen správná, ale také všem stejně srozumitelná. Stejný princip platí i pro překládání: chcete-li mít jistotu, že v našich překladech použijeme vámi preferovanou terminologii, je důležité, abyste nám poskytli přístup ke slovníkům. V některých organizacích se slovníky používají běžně, ale ze zkušenosti víme, že mnoho firem bohužel žádné nemá.

Vytváření slovníků

Mezi TM služby, které idioma nabízí, patří také výroba slovníků – buď za účelem rozšíření vašich existujících slovníků o nové termíny nebo jazyky, nebo vytvoření zcela nových slovníků z vašich existujících vícejazyčných dokumentů. Nemáte-li ani seznam termínů v původním jazyce, které chcete do slovníku zařadit, začneme jejich vyhledáním ve vašich materiálech. Potom dohledáme odpovídající výrazy v přeložených dokumentech a vytvoříme z nich dvojjazyčný slovník. Slovníky můžeme vytvořit pro libovolné množství jazyků. Práci na výrobě slovníků nám usnadňuje nástroj Term Grabber™, pomocí nějž získáváme jednotlivé termíny ze souborů PDF. Díky tomu je výroba slovníků rychlá a efektivní a pro naše klienty finančně velmi dostupná.

Jak vypadá ideální slovník?

Každá společnost, která se zabývá vývozem svých produktů nebo služeb, by měla mít jeden obecný slovník společný pro všechny obory činnosti, kterými se zabývá, a další úzce specializované slovníky pro jednotlivé kategorie produktů, např. elektrické nástroje, bílé zboží, generátory atd. Velikost slovníků je různá, ale většinou se počet termínů u velkého výrobce pohybuje okolo 500 až 1 000, zatímco slovníky pro jednotlivé kategorie výrobků mívají kolem 100 až 500 termínů. Některé složitější typy výrobků potřebují samozřejmě termínů mnohem více, například slovníky pro automobily, kamióny nebo motocykly mají často více než 1 000 položek.

Záruka jednotné terminologie

Slovníky používáme hlavně proto, abychom zajistili jednotnou terminologii ve všech překladech, které pro vás zhotovíme. Součástí každého projektu, pro který máme k dispozici slovník, je povinná kontrola použité terminologie oproti slovníkům.
Systém automaticky upozorní překladatele i korektora, že nepoužili výraz ze slovníku. Překladatel pak musí buď přeložený segment změnit podle slovníku, nebo uvést důvod, proč daný výraz nelze v případě dotyčného segmentu použít. Důvody a podmínky použití jednotlivých výrazů se shromažďují do finální zprávy, kterou klient obdrží spolu s doručeným překladem.

Nechte si zkontrolovat stav vašich slovníků

Pokud si nejste jisti, v jakém stavu jsou vaše slovníky a jestli jsou jednotlivé termíny přeloženy správně, pomůžeme vám je zkontrolovat a vyhledat v nich případné chyby. Tuto kontrolu provádějí naši profesionální překladatelé, kteří vaše slovníky zkontrolují, opraví chybné výrazy a pro vaši kontrolu označí, co se ve slovníku změnilo a proč. Chcete-li využít této služby, kontaktujte naše projektové manažery.

Glossary Creation
Máte-li zájem o vytvoření slovníků, kontaktujte nás!

díky vícejazyčným slovníkům vytvořeným z dokumentů v původním a cílových jazycích. Ušetřete náklady na všechny budoucí překladatelské projekty!
pomůžeme vám vytvořit nebo aktualizovat slovníky i celé překladové paměti. Udržujte své jazykové balíčky v perfektním pořádku a snižte si zároveň náklady na další překlady! (více zde)
díky zabudované kontrole kvality.
díky povinné kontrole kvality včetně automatické detekce chyb.
a umožněte všem interním i externím spolupracovníkům ve vaší firmě mluvit stejným jazykem.

term_grabber

Náhled na TermGrabber - výroba slovníků

English Japanese Svenska Čeština Deutsch Danish Français Español Italiano Chinese
PŘIHLÁŠENÍ