Oprettelse af ordlister

Hvad er en ordliste?

I oversættelsesindustrien er en ordliste basalt set en liste over specifik terminologi, der hjælper til at sikre konsekvent brug i oversættelse. Hvert sprog, hver industri og selv din egen virksomhed anvender specifikke udtryk, der skal behandles og anvendes korrekt for at kunne give dine oversatte dokumenter den rette betydning. Ydermere hjælper oprettelse af ordlister i samspil med vores TRM-tjenester™ dig med at reducere dine omkostninger til oversættelse betragteligt.

Hvorfor er en ordliste god for dig?

Arbejdet med ordlister i din organisation skaber konsekvente udtryk og sikrer, at alle forstår hinanden. Det samme gælder for oversættelse: For at sikre, at vi anvender din foretrukne terminologi i de dokumenter, vi oversætter for dig, er det vigtigt at have adgang til ordlister. Mens nogle virksomheder har udviklet interne ordlister, ved vi, at disse stadig mangler hos mange andre.

Oprettelse af ordlister

Én af idiomas tjenester, der er relateret til oversættelseshukommelse, omfatter oprettelse af ordlister til en virksomheds kunder – enten for at hjælpe med at udvide en eksisterende ordliste med flere termer eller flere sprog eller for at bygge nye ordlister op fra bunden på baggrund af eksisterende flersprogede dokumenter. Hvis der ikke eksisterer kildeudtryk, starter vi med at trække typiske termer og udtryk ud af kundens eksisterende kildefiler. Herefter tilføjer vi så tilsvarende termer fra tilsvarende måldokumenter for at oprette tosprogede ordlister. Vi kan gøre dette for et sprog eller mange. For at arbejde effektivt anvender vi vores værktøj Term Grabber™, der trækker termerne ud af PDF-filer. Dette gør arbejdet hurtigt og effektivt, mens det gør tjenesten prismæssigt overkommelig for kunderne.

En ideel ordliste?

Ideelt set bør en eksportvirksomhed have én generel ordliste for termer, der gælder for de forskellige produktområder, virksomheden dækker, og virksomheden bør have specialordlister, der hører til produktkategorierne, eksempelvis elektrisk værktøj, hvidevarer, generatorer osv.
Størrelsen på ordlisterne varierer, men typisk har en generel ordliste for en stor producent omtrent 500-1.000 poster, mens ordlister for produktkategorier bør have mellem 100 til 500 poster. Sidstnævnte stiger for visse produkttyper, eksempelvis biler, trucks og motorcykler, der ofte har over ét tusind poster.

Sikring af konsekvent terminologi

Det endelige mål er naturligvis at sikre konsekvent terminologi. Når vi har ordlisterne på plads, og vi oversætter dokumenter for dig, omfatter vores oversættelsesproces en obligatorisk kontrol mod ordlisterne for at sikre konsekvent brug af den foretrukne terminologi, nøjagtigt som du foretrækker den.
Oversættere og korrekturlæsere advares, så snart en term ikke anvendes, eller der anvendes en anden; termer fra ordlisten kan kun ignoreres ved at angive en begrundelse og om muligt også give en grund til, at en given term ikke bør anvendes. Disse begrundelser og grunde samles i form af en rapport, som præsenteres til dig i forbindelse med endelig levering af projekter.

Få et sundhedstjek af dine ordlister

Hvis du ikke er sikker på din ordlistes aktuelle tilstand, eller om terminologien er korrekt, foretager vi gladeligt et tjek af den for at identificere potentielle problemer. Dette tjek udføres af idiomas professionelle sprogfolk, der retter eventuelt forkerte poster og tydeligt markerer, hvad der er blevet ændret og hvorfor. For at anvende denne tjeneste bedes du kontakte vores projektledere.

Glossary Creation
Kontakt os vedrørende oprettelse af ordlister!

takket være flersprogede ordlister oprettet fra dine eksisterende originale og oversatte dokumenter. Drag fordel af betragtelige omkostningsbesparelser på dine fremtidige oversættelsesprojekter!
og lad os oprette og opdatere ikke alene dine ordlister, men også hele din oversættelseshukommelse. Sænk dine fremtidige oversættelsesomkostninger, og hold perfekt orden i dine oversættelsesressourcer! (læs mere)
takket være indbygget kvalitetssikring.
takket være vores obligatoriske kvalitetssikringsproces med for fejldetektering.
og hjælp alle i din virksomhed til at tale samme sprog – internt såvel som eksternt.

term_grabber

Eksempel fra TermGrabber - oprettelse af ordliste

English Japanese Svenska Čeština Deutsch Danish Français Español Italiano Chinese
LOGIN