Překladatelská platforma (iQube)

Platforma iQube je ústředním úložištěm všech Vašich překladových pamětí, slovníků a zákaznických šablon stylů. Navržena byla tak, aby umožňovala podporu nejrůznějších formátů souborů, včetně dvojjazyčných textových formátů typu Trados, Transit a memoQ.

iQube lze chápat jako cloudovou „pracovnu“ pro překladatele vyvinutou našimi vlastními programátory. Překladatelé i korektoři v ní pracují současně v reálném čase. Platforma je úzce propojena s naší službou kontroly jakosti CrossCheck® QA pro sledování kvality překladu v reálném čase. Pokaždé, když překladatel nebo kontrolor segment potvrdí, spustí na něm iQube okamžitou kontrolu jakosti. Pokud nalezne cokoli v nepořádku, zobrazí příslušnou výstrahu, například neshodující se čísla, nepoužité termíny ze slovníku, nepoužitá pravidla definovaná v šabloně stylů atd.

Okamžité a povinné řízení jakosti
Bezpečnost dat
Algoritmus vyhledávání částečné shody
Více než 60 formátů souborů

Revize a okamžitá povinná kontrola kvality

Překladatelská platforma iQube byla vytvořena tak, aby vyhovovala normám ISO 17100 a ISO 18587, na něž jsme certifikováni. To znamená, že každý překlad povinně prochází revizí prováděnou druhým překladatelem - rodilým mluvčím, který rovněž pracuje v iQube a má tedy k dispozici stejné jazykové zdroje typu slovník či segmenty s částečnou shodou jako původní překladatel.

Před doručením prochází každý projekt finální kontrolou kvality v našem interním oddělení. Během tohoto úkonu provádíme tzv. kontrolu jednoty stylu a výraziva, jejímž cílem je zajistit, aby byly segmenty v rámci celého projektu překládány jednotně a nic nebylo opomenuto.

Bezpečnost dat

Silnou stránkou iQube je zabezpečení dat. Veškerá data jsou uložena pouze na cloudových serverech a nezůstávají tedy v lokálních počítačích překladatelů či kontrolorů po celém světě. Tím se snižuje nebezpečí ztráty souborů. Zároveň toto řešení splňuje přísné požadavky na správu souborů a kontrolu dat předepsané několika normami ISO a dokonce i nařízení EU o obecné ochraně údajů, které vstoupí v platnost na jaře roku 2018.

Slovníky a referenční materiál v PDF

Do iQube lze nahrát slovníky v několika různých formátech. V každém segmentu se po jeho otevření zobrazí všechny rozpoznané slovníkové výrazy a překladatel je může snadno vložit do překládané věty. Slovníky lze přenášet z jednoho projektu na druhý a při překladu či jeho kontrole lze rovněž do slovníku přidávat nové položky.

Pokud navíc iQube nalezne v referenčních PDF souborech stejný nebo podobný text, automaticky jej ve zvláštním okně překladateli zobrazí jako vodítko.

Algoritmus vyhledávání částečné shody

Pokud systém v překladové paměti nalezne podobné nebo dokonce totožné texty, zobrazí je překladateli k úpravě a opětovnému použití. Ušetří tím čas a zajistí jednotu stylu s předchozími překlady. Tyto návrhy uvidí i kontrolor, aby mohl rozhodl správně posoudit vhodnost daného překladu.

Týmový překlad

Je-li potřeba projekt dokončit ve velmi krátkém čase, dá se v iQube snadno rozdělit mezi dva nebo více překladatelů. Každý z překladatelů pracujících na témže projektu vidí v reálném čase segmenty, které už přeložili ostatní členové týmu. V případě opakujících se segmentů přeloží první z překladatelů danou větu jako novou a všem ostatním bude při každém dalším výskytu nabídnut překlad od prvního překladatele. Když je překlad hotový, provede jeden redaktor kontrolu přeložených segmentů od všech překladatelů, jejíž součástí jsou i textové úpravy nutné k tomu, aby byl překlad jednotný z hlediska stylu i terminologie.

Přihlášení
Získejte ihned účet zdarma
Tento web používá soubory cookie k analýze návštěvnosti webových stránek, ke zlepšení funkčnosti poskytovaných služeb a k zajištění toho, abyste se na našich webových stránkách cítili co nejlépe.

Více zjistěte zde.

Souhlasím