Řízení jakosti překladů

Vysokou a dlouhodobě udržitelnou kvalitu překladu zajišťují naše řešení v oblasti řízení jakosti (QA), například výstupní zprávy z QA, průběžně aktualizované příručky výchozího stylu a nástroje QA pro projektové manažery překladů i koncové uživatele.

Všechna naše řešení pro řízení jakosti překladů vycházejí z požadavků mezinárodních norem kvality, včetně ISO 9001, ISO 17100 a ISO 18587, a promítají se v nich celá desetiletí našich zkušeností. S rostoucím dopadem strojního překladu a automatizace na překladatelský průmysl představuje řízení jakosti překladu spolu se souvisejícími kontrolami absolutní nutnost.

Výstupní zpráva z QA u každého překladatelského projektu
Certifikovaná kvalita překladatelských postupů
Výchozí šablony stylů pro překlad
Užitečná služba zpětné vazby týkající se kvality

Komplexní výstupní zprávy z QA

Tyto zprávy o kvalitě překladu založené na ISO 9001/17100/18587 je možné dle potřeby vytvářet ke každému zpracovávanému překladatelskému projektu. Obsahují informace, komentáře a doporučení našich překladatelů - rodilých mluvčích ve 4 klíčových oblastech:

  • Zamítnuté návrhy ze slovníku
  • Nevyužité úseky s částečnou shodou
  • Nepoužité přesné shody
  • Doporučení pro slovník

Abychom Vám (a Vašim klientům) zajistili plnou transparentnost a přehled o průběhu překladu, můžeme Vás informovat o vzájemně nesjednocených textových úsecích, vzniklých např. z důvodu odlišného kontextu, použití či nepoužití slovníkových výrazů, změn ve 100% shodách textu atd.

Šablony stylů k překladům

Jedná se o seznamy pravidel psaného projevu, některých úskalí národního jazykového prostředí (jako je odsazování číslic v číslech, interpunkce, časy atd.), zakázaných výrazů, otázek týkající se tvorby a podobně. Podporují jednotu stylu a terminologie. Pokud nemáte vlastní, použijeme naši standardní šablonu stylu. Rovněž jsme schopni spolupracovat s Vašimi zahraničními zástupci, např. při ověřování, zda je obsah vhodný pro místní trhy.

Zpětná vazba týkající se kvality překladů – Ask! Online

Ask newcrop new21Tato snadno použitelná online služba umožňuje projektovým manažerům, vedoucím QA i koncovým uživatelům dotazovat se přímo a bez námahy našich profesionálních překladatelů stran veškerých aspektů přeloženého textu. Díky Ask! Online se Vám dostane rychlé odpovědi a jasného popisu možných jazykových problémů ve Vašich dokumentech.

Kromě toho obdržíte v případě potřeby aktualizace překladové paměti, neboť balíček s odpovědí obsahuje soubory .tmx, .html, .xlsx a .pdf.

Přihlášení
Získejte ihned účet zdarma
Tento web používá soubory cookie k analýze návštěvnosti webových stránek, ke zlepšení funkčnosti poskytovaných služeb a k zajištění toho, abyste se na našich webových stránkách cítili co nejlépe.

Více zjistěte zde.

Souhlasím