SPROG, IDIOMA UNDERSTØTTER

Albansk

Albansk tales hovedsageligt i Albanien og Kosovo, men er også udbredt til andre dele af Balkan og nogle steder i Grækenland, hvor der lever albanske mindretal.Sproget tilhører den indoeuropæiske sprogstamme.Sproget blev officielt i 1908 udviklet med base i det latinske alfabet.Tidligere er der anvendt adskillige alfabeter - herunder det græske, den tyrkiske version af det arabiske alfabet samt det kyrilliske alfabet - som grundlag for det albanske sprog.Albansk tales i dag af ca. 6 millioner mennesker.

 • Officielt sprog i Albanien og Kosovo
 • Mindretalssprog i dele af Makedonien, Montenegro og Italien


Alfabet:
A , B, C, Ç, D, Dh, E, Ë, F, G, Gj, H, I, J, K, L, Ll, M, N, Nj, O, P, Q, R, Rr, S, Sh, T, Th, U, V, X, Xh, Y, Z, Zh a , b, c, ç, d, dh, e, ë, f, g, gj, h, i, j, k, l, ll, m, n, nj, o, p, q, r, rr, s, sh, t, th, u, v, x, xh, y, z, zh

Baskisk

Baskisk er et sprog, der tales af mennesker i Baskerlandet, et geografisk område i det nordøstlige Spanien, der strækker sig ind i dele af det sydvestlige Frankrig.Denne region er i løbet af de sidste århundreder blevet mindre.For nylig har sproget gjort et mindre comeback som resultat af den baskiske nationale bevægelse.

Der findes flere dialekter af baskisk. Den primære dialekt er dog Euskara Batua, en standard lanceret i 1960´erne, der generelt undervises i i de baskiske skoler.

Baskisk tales af lidt under 1 million mennesker.Sproget har status af med-officielt i de baskiske regioner i Spanien, men har ikke officiel status i de franske regioner.

Alfabet:
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Hviderussisk

Belarussisk eller hviderussisk er et østslavisk sprog, der tales af et sted mellem 7 og 9 millioner mennesker, de fleste af dem bor i Hviderusland.Det er officielt sprog i Hviderusland og dele af Polen.Hviderussisk er nærmest beslægtet med ukrainsk, og det er faktisk også et mindretalssprog i Ukraine.

Hviderussisk anvender det kyrilliske alfabet, men gjorde også tidligere brug af det latinske alfabet.Mens hviderussisk har en problemfyldt fortid og førhen ansås for at være landdistriktssprog for bønderne, og endda var sekundært sprog i forhold til russisk i flere år efter Anden verdenskrig, har det formået at overleve som nationalt og officielt sprog i Hviderusland.Det deIer denne position med russisk.Overraskende nok: Ud af en befolkning på 9,5 millioner mennesker er kun omkring halvdelen i stand til at skrive på dette sprog, mens ti procent af befolkningen slet ikke forstår hviderussisk.Ifølge en undersøgelse fra 2009 taler over 70 % af den hviderussiske befolkning russisk derhjemme.

Alfabet:
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ы Ь Э Ю Я а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ы ь э ю я

Bosnisk

Bosnisk er en variant af serbokroatisk.Det anvendte oprindeligt det kyrilliske alfabet, men i dag anvendes også det latinske alfabet som følge af indflydelsen fra serbokroatisk, da Bosnien var en del af Jugoslavien.Begge alfabeter er ligeværdige, men det kyrilliske anvendes mindre og mindre i dag.Det kyrilliske alfabet har dog haft stor indflydelse på udviklingen i det bosniske sprog og forbliver bindeled til fortiden.

Siden 1990´erne har bosnisk udviklet sig betragteligt ved at integrere litterære traditioner fra det 20. århundrede og vedtage låneord fra den islamiske og orientalske verden.

Føderationen Bosnien-Herzegovina har officielt tre sprog:Bosnisk, kroatisk og serbisk.Alle tre sprog forstår hinanden indbyrdes.Bosnisk anvendes i vid udstrækning på Balkan.

Af flere årsager refereres der også til bosnisk som ”Bosniak”.

 • Officielt sprog i Bosnien-Herzegovina samt i Montenegro
 • Modersmål for lidt over 2 millioner mennesker

Alfabet:
Latinsk
A B C Č Ć D Dž ĐE F G H I J K Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž
a b c č ć d dž đ e f g h I j k l lj m n nj o p r s š t u v z ž

Kyrillisk
А Б Ц Ч Ћ Д Џ Ђ Е Ф Г Х И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Ш Т У В З Ж
а б ц ч ћ д џ ђ е ф г х и ј к л љ м н њ о п р с ш т у в з ж

Bulgarsk

Bulgarsk er et sydslavisk sprog, der tales i Bulgarien og nogle steder i Ukraine og Moldova, hvor der lever bulgarske mindretal.Det er det eneste af de slaviske sprog, der ikke har nogen kasus til substantiver og adjektiver modsat russisk, serbisk, polsk, tjekkisk og andre sprog i den slaviske sprogstamme.Det er nært beslægtet med makedonsk og serbisk.Bulgarsk benytter det kyrilliske alfabet.Bulgarerne er stolte af at have opfundet dette alfabet."St. Cyril og St. Methodius Dag" er officiel helligdag i Bulgarien.

 • Tales af omtrent 10 millioner mennesker, hvoraf 8 millioner er i Bulgarien
 • Officielt sprog i Bulgarien
 • Officielt EU-sprog siden 2007
 • Kyrillisk er EU's tredje officielle alfabet


Alfabet:
А Б Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я а б г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ь ю я

Catalansk

Catalansk er et romansk sprog.Det er officielt sprog i Andorra og nyder "med-officiel" status i nogle få egne af Spanien, hovedsageligt på østkysten - blandt andet i Valencia, hvor det kaldes valencisk.Ligesom spansk hidrører catalansk fra simpel latin.Sproget har en omtumlet historie, til tider har brugen af det været forbudt.Der gøres tiltag til at genoplive sproget, blandt andet i "Det Pyrenæ-Orientalske Råd", for at inkorporere det i offentligt regi og uddannelse.

 • Tales af mellem 9 og 10 millioner mennesker, der dog ikke alle har det som modersmål.


Catalansk benytter det latinske alfabet og accents aïgues (é, í, ó, ú) samt accents graves (à, è, ò).

Alfabet:
A B C Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Kroatisk

Kroatisk er et sydslavisk sprog. Det tales hovedsageligt i Kroatien, men også af kroater, der holder til i Bosnien-Hercegovina og i nabolande, hvor kroater opfinder ursamfund og lever efter kroatiske normer.Nogle gange klassificeres sproget som hidrørende den centrale sydslaviske sprogstamme (også kaldet "serbokroatisk").

Moderne kroatisk er en tilbygning på mere end 900 års litteratur skrevet på en blanding af kroatisk kirke-slavonsk og modersmålet.Kroatisk kirke-slavonsk gik man bort fra midt i det 15. århundrede, og kroatisk tog efterfølgende over i litteraturen (kroatisk litteratur) og har eksisteret i mere end fem århundreder.

 • 4.800.000 mennesker har sproget som modersmål og ca.6.5 millioner mennesker i resten af verden taler det
 • Kroatisk er officielt sprog i Kroatien
 • Kode med tre bogstaver:HRV


Det kroatiske alfabet er baseret på det latinske med specielle skrifttegn ć, č, đ, š, ž, dž; og har ikke bogstaverne q, w, x, y

Alfabet:
A B C Č D Dž Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž a b c č d dž đ e f g h i j k l lj m n nj o p r s š t u v z ž

Tjekkisk

12 millioner mennesker har det vestslaviske sprog, tjekkisk, som modersmål.Čeština (tjekkisk), blev opfundet af den slaviske stamme af tjekker, som i gammel tid huserede i det centrale Bøhmen.

I dag er det officielt hovedsprog i Tjekkiet og tales af tjekker over hele verden (i særdeleshed af dem, der er immigreret til USA, Canada og Ukraine).Tjekkisk ligner slovakisk og forstås på lige fod med dette.

 • Officielt EU-sprog
 • Visse ord er uden vokaler:zmrzl (frossen vare), ztvrdl (hærdet), scvrkl (skrumpet), vlk (ulv) og smrt (død)


Tjekkisk har konsonanten "ř", der siges at være unik for dette sprog.

Alfabet:
A Á B C Č D Ď E É Ě F G H Ch I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž a á b c č d ď e é ě f g h ch i í j k l m n ň o ó p q r ř s š t ť u ú ů v w x y ý z ž

Dansk

Dansk er et af de skandinaviske sprog og fra den germanske sprogstamme.Det er tættest knyttet til norsk og svensk.

 • Dansk er modersmål for 5,3 millioner mennesker
 • Dansk er andetsprog på Grønland og Færøerne
 • Officielt EU-sprog


Som tilføjelse til det engelske standardalfabet kommer bogstaverne …X Y Z Æ Ø Å.

Alfabet:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

Hollandsk

Hollandsk er et vestgermansk sprog, der fortrinsvis tales i Holland og Belgien.Det er nært beslægtet med andre vestgermanske sprog (f.eks., engelsk, vestfrisisk og tysk) og noget mere fjernt beslægtet med nordgermanske sprog.Hollandsk præger klart "afrikaans", et af de officielle sprog i Sydafrika og det mest udbredte i Namibia.
 • Tales af 24 millioner mennesker i verden, primært i Holland og Belgien
 • Det er officielt sprog i Belgien.Det omtales nogle gange som flamsk ("Vlams"), som dækker over nogle hollandske dialekter, der ligger tæt op af standard hollandsk
 • Officielt EU-sprog

Som tilføjelse til det engelske standardalfabet kommer bogstaverne … X Y IJ Z.

Alfabet:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y IJ Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y ij z

Engelsk

På verdensplan har omkring 375 millioner mennesker engelsk som modersmål og 375 millioner taler det som første fremmedsprog.Engelsk er officielt sprog i 53 lande og har en helt særlig status i mere end 20 lande med et samlet befolkningstal på mere end 2 milliarder.

 • Officielt EU-sprog
 • Et af de seks officielle sprog i FN
 • Et af de tre arbejdssprog i EU-Kommissionen
 • Tales af mere end 250 millioner mennesker i USA, 180 millioner mennesker i Indien, 58 millioner i Storbritannien, 18 millioner i Canada og 16 millioner i Australien
 • Moderne engelsk er det dominerende sprog i international kommunikation.


Alfabet:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Estisk

Estisk hører til den Finno-ugriske sprogstamme, som har sine rødder et sted bag Uralbjergene.I dag er der adskillige dusin Finno-ugriske mindretalsgrupper i Nordeuropa, i Volga og Ural-regionen samt i Sibirien og det allernordligste Rusland.Tættest beslægtet med estisk er de finske sprog, først og fremmest finsk.

 • Estisk tales af mindre end 1 million mennesker i Estland og andre smågrupper rundt om i verden.
 • Estisk er officielt sprog i Republikken Estland.
 • Officielt EU-sprog


Som tilføjelser til det engelske standardalfabet har estisk bogstaverne Š Ž Õ Ä Ö Ü.Fremmedord kan indeholde F, Š, Z og Ž, mens C, Q, W, X og Y benyttes til at skrive fremmede egennavne.Disse bogstaver anses ikke for at være del af det estiske alfabet.

Alfabet:
A B D E G H I J K L M N O P R S T U V Õ Ä Ö Ü a b d e g h i j k l m n o p r s t u v õ ä ö ü

Finsk

Finsk er med i den Finno-ugriske sprogstamme og er nært beslægtet med estisk og saami.Det er officielt sprog i Finland og anvendes af finsktalende mindretalsgrupper i Sverige og Estland.Størstedelen af den finske befolkning (over 90 %) taler finsk, mens resten taler svensk eller saami.

 • Finsk tales af lidt over 5 millioner mennesker i Finland
 • Officielt EU-sprog


I det finske alfabet er 'Å’ overført fra svensk, men er overflødig i det finske sprog; ´Å´ bibeholdes mest med det formål at kunne skrive Finland-svenske egennavne.

Alfabet:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö

Flamsk

Flamsk, eller Vlaams på hollandsk, er standardvarianten af hollandsk, der tales i den belgiske region af Flandern.Det indeholder flere dialekter, som alle er beslægtet med de sydvestlige dialekter af hollandsk.

Flamsk ligner meget de hollandske dialekter, der anvendes i Holland.De største forskelle ligger i udtalen og frekvensen af bestemte ord.Idet bestemte ord (omkring 3-4.000) er hyppigere i belgisk hollandsk, refererer mange til sproget som flamsk, men ordene er dog i den grad del af standardhollandsk.Der er ikke forskel i stavningen af hollandsk i Belgien og hollandsk i Holland.

 • Tales af 6,1 million mennesker i Flandern, Belgien


Hollandsk standardalfabet:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y IJ Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y ij z

Fransk

Fransk er et romansk sprog, som 65-80 millioner mennesker har som modersmål. Yderligere ca. 200 millioner mennesker har fransk som andet- eller tredjesprog.De fleste med fransk som modersmål bor i Frankrig, mens de resterende fordeler sig i Canada, Belgien, Schweiz, i fransktalende lande i Afrika, Luxembourg eller Monaco.Fransk stammer fra romersk latin.I dag er det officielt sprog i 29 lande, mange af dem afrikanske, og langt de fleste er tidligere franske eller belgiske kolonier.

 • Officielt EU-sprog
 • Et af de tre arbejdssprog i EU-Kommissionen


Benytter det engelske standardalfabet med følgende ligaturer tilføjet (œ og æ) samt hyppig brug af accent aïgue ( ´ ), accent grave ( ` ), circumflex ( ˆ ), diaeresis ( ¨ ), og cedille ( ¸ ).De diakritiske skrifttegn har ingen indflydelse på bogstavernes rækkefølge i alfabetet.

Alfabet:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Galicisk

Galicisk tales i det nordvestlige Spanien.Galicisk udsprang fra det galiciske kongerige, der nu er en del af Portugal, og mens mange insisterer på, at det er søstersprog til portugisisk, anses moderne galicisk i det store hele for at være et selvstændigt sprog.

Galicisk tales af omtrent 3 millioner mennesker i Galicien, hvor det sammen med castiliansk spansk nyder status af officielt sprog, omend det er førstesprog inden for offentlige anliggender.Der undervises i galicisk i såvel folkeskolen som gymnasiet samt på universitetsniveau.

Alfabet:
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
Bogstaverne J, K, W og Y anvendes kun i låneord.

Tysk

Tysk er det officielle sprog i Tyskland og Østrig og et af de officielle sprog i Schweiz og Belgien.Det tales af over 100 millioner mennesker og tilhører den vestgermanske gruppe i den germanske sprogstamme.Standard tysk tales af 88 millioner mennesker, østrig-tysk tales af 8 millioner mennesker og schweizertysk tales af 5 millioner mennesker.

 • Officielt EU-sprog
 • Modersmål for ca. 100 millioner mennesker og yderligere 80 millioner taler tysk som andet- eller tredjesprog
 • Et af de tre arbejdssprog i EU-Kommissionen


Det samme som det engelske alfabet med de tilføjede bogstaver Ä, Ö, Ü / ä, ö, ü, ß. Når disse bogstaver sorteres, optræder de som om prikkerne (omlyde) ikke var der.

Alfabet:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Græsk

Græsk eller moderne græsk hører under den indoeuropæiske sprogstamme og er en videreførelse af oldgræsk.Begge afarter deler på det nærmeste alfabet, grammatik, syntaks og glossar.Derfor er moderne græsk tættest beslægtet med oldgræsk, fra hvilket latin og alle latin-inspirerede sprog stammer.Det græske alfabet betegnes som det ældste europæiske alfabet.

 • Tales af over 17 millioner mennesker rundt om i verden, primært i Grækenland, men også i USA, Canada, Tyskland, Brasilien, Australien osv.En græsk dialekt (græskcypriotisk) tales også på Cypern
 • Græsk er officielt sprog i Grækenland og på Cypern


 • Officielt EU-sprog


Det græske alfabet har 24 bogstaver - det engelske har til sammenligning 26.

Alfabet:
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω

Ungarsk

Ungarsk er et ikke-indoeuropæisk sprog, der tilhører den finno-ugriske sprogstamme (ligesom finsk og estisk).Glossaret på ungarsk har lånt en hel del ord fra tyrkiske sprog, slaviske sprog samt fra tysk.

 • Ungarsk er modersmål for ca. 14,5 millioner mennesker, fortrinsvis i Ungarn og dets syv nabolande
 • Agglutinerende sprog, der gør udstrakt brug af endelser og forstavelser
 • Har vokalharmoni
 • Ungarsk anvender det latinske alfabet, med en del ekstra bogstaver:betonede vokaler (á, é, í, ó, ö, ő, ú, ü, ű), digrafer (to tegn, der repræsenterer ét enkelt bogstav (cs, dz, gy, ly, ny, sz, ty, zs) og endda en trigraf (dzs)
 • Officielt EU-sprog


Diakritiske bogstaver betegnes som særskilte.Vokaler, der kun adskiller sig fra hinanden i længde, slås op under samme vokal i ordbøger.Eksempel:"O" og "Ó" adskilles ikke i ordbogsopslag, ej heller "Ö" og "Ő", men de 2 sidstnævnte følger "O".

Alfabet:
A Á B C Cs D Dz Dzs E É F G Gy H I Í J K L Ly M N Ny O Ó Ö Ő P (Q) R S Sz T Ty U Ú Ü Ű V (W) (X) (Y) Z Zs a á b c cs d dz dzs e é f g gy h i í j k l ly m n ny o ó ö ő p (q) r s sz t ty u ú ü ű v (w) (x) (y) z zs

Islandsk

Islandsk er et nordgermansk sprog og det officielle sprog på Island.Det minder om færøsk og vestnorske dialekter såsom "Sognamål".Islandsk udspringer af oldnordisk.

 • Tales af omkring 300.000 mennesker, hele den islandske befolkning
 • Idet Island er en ø, har sproget kunnet bevare dets renhed gennem flere århundreder


Alfabet:
A Á B D Ð E É F G H I Í J K L M N O Ó P R S T U Ú V X Y Ý Þ Æ Ö
a á b d ð e é f g h i í j k l m n o ó p r s t u ú v x y ý þ æ ö

Irsk

Irsk er et gælisk sprog fra den indoeuropæiske sprogstamme.Det stammer fra Irland og taltes historisk set af irerne, men i dag tales sproget kun af en lille del af befolkningen.Irsk har status af nationalt og officielt sprog i Den Irske Republik, det blev vedtaget som officielt EU-sprog i 2005, og det betegnes som minoritetssprog i Nordirland.

I Den Irske Republik er irsk stort set blevet udraderet af engelsk, men er stadig skolefag, mens alle dokumenter fra den irske regering skal udsendes på både irsk og engelsk eller kun på irsk.

Irsk er kun modersmål i dele af Irland, fortrinsvis på vestkysten.

 • Officielt EU-sprog
 • Det anslås, at mellem 20.000 og 30.000 har det som modersmål


Alfabet:
A Á B C D E É F G H I Í L M N O Ó P R S T U Ú
a á b c d e é f g h i í l m n o ó p r s t u ú

Italiensk

Italiensk er et romansk sprog.Det er officielt sprog i Italien og San Marino samt et af de officielle sprog i Schweiz.Italiensk tales af ca. 58 millioner mennesker i Italien, af 30.000 mennesker i San Marino og af 840.000 mennesker i Schweiz.Italiensk er det fjerde eller femte mest studerede sprog i verden.

 • Officielt EU-sprog
 • Hovedsprog i Vatikanstaten


Benytter samme bogstaver som det engelske alfabet med accent aïgue, accent grave og circumflex over vokaler.

Alfabet:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Latin

Latin er officielt sprog i Vatikanstaten.Det stammer fra de indoeuropæiske sprog ligesom italiensk, spansk, portugisisk og rumænsk.Selvom det taltes i Middelhavsområdet, har latin også præget de germanske sprog, hvor det bruges i forkortelser (“e.g.” stammer fra latin “exempli gratia” og “i.e.” er en forkortelse for “id est”).Latinsk terminologi er meget brugt blandt andet i filosofi, medicin, biologi, jura og i officielle øjemed.

 • Latin tales dagligt af omtrent 800 mennesker
 • Latin er officielt sprog i VatikanstatenI sammenligning med det engelske alfabet, har det latinske 23 bogstaver og mangler bogstaverne:J, U og W og har ikke kursiv.

Alfabet:
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z
a b c d e f g h i k l m n o p q r s t v x y z

Lettisk

Lettisk er et af de to eksisterende sprog i Baltikum-sprogene (det andet er litauisk), en gruppe under den indoeuropæiske sprogstamme.Lettisk er et bøjningssprog med flere analytiske former, tre dialekter og syntaktisk indflydelse af tysk.Det moderne lettiske standardalfabet benytter 22 umodificerede bogstaver fra det latinske alfabet (undtagen Q, W, X og Y).Dertil kommer endnu 11 ændrede bogstaver.Lettisk retskrivning har næsten fuldstændig overensstemmelse mellem grafemer og fonemer.Hvert fonem har sit eget bogstav, så læseren ikke behøver lære ordets udtale, men blot udtaler det.

 • Lettisk er officielt statssprog i Letland.
 • Ca. 1,5 millioner mennesker har det som modersmål i Letland, og yderligere ca. 150.000 mennesker taler det andre steder i verden.
 • Lettisk er officielt EU-sprog.


Alfabet:
A, Ā, B, C, Č, D, E, Ē, F, G, Ģ, H, I, Ī, J, K, Ķ, L, Ļ, M, N, Ņ, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž a b c d e f g h i k l m n o p q r s t v x y z

Litauisk

Litauisk er et indoeuropæisk sprog fra den baltiske gruppe.Det er kun nært beslægtet med lettisk, og det var først 800 år efter Kristi fødsel, at de to sprog blev forskellige.Litauisk er i høj grad et bøjningssprog, hvor forholdet mellem det talte og det skrevne sprog kommer til udtryk ved mange bøjninger.

 • Litauisk er modersmål for 3,4 millioner mennesker.
 • Det tales i Litauen og af litauiske, etniske mindretal i Storbritannien, Irland, Polen, Hviderusland, Canada og USA med flere.
 • Det er officielt sprog i Litauen.
 • Lettisk er officielt EU-sprog.


Litauisk benytter en ændring af det latinske alfabet.Bemærk eksempelvis "Y"´s placering ved sortering.

Alfabet:
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž a ą b c č d e ę ė f g h i į y j k l m n o p r s š t u ų ū v z ž

Luxembourgsk

Luxembourgiansk eller luxembourgsk tales i Luxembourg, hvor det er nationalt sprog.Sproget tales også i mindre dele af Belgien og Frankrig.Det tilhører den vestcentrale, germanske gruppe af højtyske sprog, og der findes flere dialekter.

Indtil midten af det 20. århundrede har luxembourgsk manglet et officielt, ortografisk system. I dag reguleres standard luxembourgsk gennem en ortografisk standard, der blev introduceret i 1975 og en retskrivningsreform, der blev vedtaget i 1999.

 • Officielt sprog i Luxembourg
 • Sproget tales af rundt regnet 300.000 mennesker

Alfabet:
Det luxembourgske alfabet består af 26 latinske bogstaver og har tre ændrede bogstaver:é, ä og ë.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Makedonsk

Makedonsk er officielt sprog i Makedonien; et land på Balkan, der grænser op til Serbien, Albanien, Grækenland og Bulgarien.Det er minoritetssprog i Albanien.Makedonsk hører til den sydslaviske gruppe i den indoeuropæiske sprogstamme og er nært beslægtet med bulgarsk og serbisk; disse tre sprog forstås indbyrdes mellem hinanden.

 • Ca. 2 millioner mennesker har det som modersmål og yderligere 500.000 taler det i resten af verden


Det makedonske alfabet benytter fortrinsvis kyrilliske bogstaver, men bærer samtidig præg af det bulgarske og det serbiske alfabet.

Alfabet:
А Б В Г Д Ѓ Е Ж З Ѕ И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш а б в г д ѓ е ж з ѕ и ј к л љ м н њ о п р с т ќ у ф х ц ч џ ш

Maltesisk

Maltesisk er det nationale sprog på Malta; en ø i Middelhavet, hvor maltesisk siden 1934 har nydt status af med-officielt sprog sammen med engelsk.Maltesisk stammer fra Sicilien-arabisk (en arabisk dialekt, som udviklede sig på Sicilien og i resten af Syditalien), men har indholdsmæssigt lånt glossar fra siciliansk, italiensk og siden også fra engelsk.Låneordene anslås at udgøre mere end 50 %.Maltesisk er det eneste semitiske sprog, der benytter det latinske alfabet.

I dag bruger befolkningen i stigende grad engelsk, og mange forældre taler engelsk til deres børn.

 • Officielt EU-sprog
 • Ca. 500.000 anslås at have maltesisk som modersmål; ud af disse bor 400.000 på Malta


Alfabet:
A B Ċ D E F Ġ G H Ħ I IE J K L M N O P Q R S T U V W X Z Ż
a b ċ d e f ġ g h ħ i ie j k l m n o p q r s t u v w x z ż

Moldavisk

Moldovansk er officielt sprog i Den Moldovanske Republik; et land med ca. 700.000 indbyggere.Det er basalt set det samme som rumænsk og de fleste moldovanere betragter rumænsk som deres modersmål.Indtil 1989 benyttede moldovansk det kyrilliske alfabet, derefter blev det latinske alfabet indlemmet, og siden 1994 har moldovansk benyttet dette alfabet i Forfatningen.Det kan også stadig skrives med det kyrilliske alfabet (såkaIdt moldovansk), og i Transnistrien, et område i Den Moldovanske Republik, benyttes det kyrilliske alfabet stadig.

Alfabet:
A B V G/Gh D E/Ie J G Z I/Ii I C/Ch L M N O P R S T U F H Ţ C Ş Â/Î I Ă Iu Ea
a b v g/gh d e/ie j g z i/ii i c/ch l m n o p r s t u f h ţ c ş â/î i ă iu ea

Montenegrinsk

Montenegrinsk er betegnelsen for den ijekavansk-shtokavanske dialekt, som tales i Montenegro.Montenegrinsk er et sydslavisk sprog.I januar 2008 dannede den montenegrinske regering "Rådet for samling af det montenegrinske sprog", der har til hensigt at standardisere det montenegrinske sprog efter internationale normer.

 • Over 140.000 mennesker har montenegrinsk som modersmål, fortrinsvis i Montenegro.
 • Montenegrinsk blev proklameret som officielt sprog i den nye Forfatning d. 22. oktober 2007.


Alfabet:
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
a b c č ć d đ e f g h i j k l m n o p q r s š t u v w x y z ž

Norsk

Norsk er et skandinavisk sprog og hører til de germanske sprog.Der er to varianter af norsk:Bokmål og nynorsk.Nynorsk benyttes primært i de vestlige egne af Norge og tales af ca. 0,5 millioner mennesker.Bokmål benyttes i resten af landet og er stadig den foretrukne variant i skriftsproget.I dag har nynorsk og bokmål ligeværdig status i Norge.

 • Norsk er modersmål for lidt over 4 millioner mennesker (hvoraf ca. 0,5 millioner praktiserer nynorsk)
 • Den private sektor og handelssektoren i norsk økonomi domineres fuldstændigt af bokmål, mens alle offentlige instanser opretholder begge varianter


Som tilføjelse til det engelske standardalfabet kommer bogstaverne … X Y Z Æ Ø Å.

Alfabet:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

Polsk

Polsk er et vestslavisk sprog og officielt sprog i Polen.Det er tættest beslægtet med tjekkisk og slovakisk.Polsk er i høj grad et bøjningssprog med syv kasus for navneord, stedord og tillægsord.Sproget har også et indviklet system for grammatisk køn, men benytter kun tre grammatiske tider.

 • Tales af ca. 46 millioner mennesker i hele verden, hovedsageligt i Polen (ca. 38 millioner), og i indvandrergrupperinger i mange europæiske lande, De Forenede Arabiske Emirater og USA (11 millioner polsk-amerikanere)
 • Der er ingen bestemte eller ubestemte artikler i polsk
 • Officielt EU-sprog


Alfabet:Som tilføjelse til det latinske standardalfabet benytter polsk 9 specialbogstaver (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż; Ą, Ć, Ę, Ł, Ń, Ó, Ś, Ź, Ż) samt specielle bogstavpar (ch, cz, dz, dż, dź, sz, rz), som repræsenterer lyde, der ikke findes i det latinske alfabet.

Alfabet:
A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż

Portugisisk

Portugisisk er et romansk sprog, som stammer fra det nuværende Galicien (Spanien) og det nordlige Portugal.Det stammer fra latin, der blev talt af romerne på Den Iberiske Halvø for ca. 2000 år siden.Sproget bredte sig i det 15. og 16. århundrede, da Portugal var koloni- og handelsmagt.Det er et af verdens største sprog; sjettestørst, når det kommer til mennesker med portugisisk som modersmål (ca. 180 millioner mennesker).

Der implementeres for øjeblikket en ny, international retskrivningsreform i det portugisiske sprog.Det er et forsøg på at ensrette portugisisk i Portugal og Brasilien, og reformen træder efter planen i kraft i 2015.

 • Portugisisk er officielt sprog i Portugal og Brasilien samt i nogle afrikanske lande.
 • Portugisisk er officielt EU-sprog.


Portugisisk er sammen med spansk det sprog, der breder sig hurtigst i Europa.Portugisisk benytter 23 bogstaver fra det latinske alfabet og føjer derudover 5 diakritiske bogstaver til.

Portugisisk benytter også Á, Â, Ã, À, Ç, É, Ê, Í, Ó, Ô, Õ, Ú.

Disse anses ikke for selvstændige bogstaver og har ikke særskilt opslag i ordbøger.

Alfabet:
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Z
a b c d e f g h i j l m n o p q r s t u v x z

Rumænsk

Rumænsk er et romansk sprog, fortrinsvis talt i Rumænien og Moldova.Det er nært beslægtet med andre latinske sprog som spansk, portugisisk og italiensk.Sproget er nært beslægtet med moldavisk og minder også meget om moldavisk, der tales i Moldavien.

 • Officielt sprog i Rumænien og Moldova
 • 22 millioner mennesker har rumænsk som modersmål
 • Officielt EU-sprog


Som tilføjelse til det engelske standardalfabet har rumænsk specielle lyde …Ă, Î, S, Ţ.

Alfabet:
A Ă Â B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S Ş T Ţ U V W X Y Z a ă â b c d e f g h i î j k l m n o p q r s ş t ţ u v w x y z

Russisk

Russisk er det mest talte af de slaviske sprog og det største modersmål i Europa.Det tilhører den indoeuropæiske sprogstamme.Russisk havde stor politisk betydning i det 20. århundrede i kraft af Sovjetunionens status som supermagt.165 millioner mennesker har russisk som modersmål, og det er første fremmedsprog for yderligere 110 millioner mennesker.Over 25 % af verdens videnskabelige litteratur findes på russisk.

 • Tales primært i Rusland og Hviderusland
 • Et af de seks officielle sprog i FN
 • Officielt EU-sprog


Alfabet:
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я

Serbisk

Serbisk er et sydslavisk sprog og officielt sprog i Serbien og Bosnien-Herzegovina. Serbisk kan skrives med to forskellige alfabeter:Det serbisk-kyrilliske og det serbisk-latinske.Begge skriftsystemer stammer fra Jugoslavien.Det kyrilliske alfabet fik officiel status, da Serbien blev selvstændig stat i 2006, men det latinske alfabet vinder indpas, idet det er populært i forretningslivet og hos befolkningen i byerne.Hovedreglen i serbisk er: “Skriv ordene som de siges, og læs dem som de er skrevet”.

 • 6,5 millioner mennesker har sproget som modersmål i Serbien
 • 500.000 mennesker i Montenegro
 • 1,6 millioner mennesker taler sproget i Bosnien-HerzegovinaAlfabet:
Kyrillisk
А Б В Г Д Ђ Е Ж З И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ћ У Ф Х Ц Ч Џ Ш
а б в г д ђ е ж з и ј к л љ м н њ о п р с т ћ у ф х ц ч џ ш

Latinsk
A B C Č Ć D Dž Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž
a b c č ć d dž đ e f g h i j k l lj m n nj o p r s š t u v z ž

Slovakisk

Slovak, også kendt som slovakisk, er et indoeuropæisk sprog, som hører under den vestslaviske sproggruppe (sammen med tjekkisk og polsk).Sproget minder meget om tjekkisk og disse sprog forstås indbyrdes, med undtagelse af nogle få dialekter i det østlige Slovakiet, som har strukturforskelle.Slovakisk er præget af mange sprog - herunder tjekkisk, polsk, tysk og ungarsk.

I 1993 blev Tjekkoslovakiet delt i Tjekkiet og Slovakiet. Slovakisk blev herefter officielt sprog i Slovakiet.Sproget er imidlertid nært knyttet til tjekkisk med tætte kultur- og uddannelsesmæssige kontakter.Af økonomiske årsager bliver mange slovakisk-udgivne bøger skrevet på tjekkisk.

 • Officielt sprog i Slovakiet og Vojvodina (Serbien)
 • Slovakisk er officielt EU-sprog
 • 5 millioner mennesker har sproget som modersmål i Slovakiet
 • Tales af mindretalsgrupper i USA, Tjekkiet og Serbien


Alfabet:A Á Ä B C Č D Ď Dz Dž E É F G H Ch I Í J K L Ľ M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž
a á ä b c č d ď dz dž e é f g h ch i í j k l ľ m n ň o ó ô p q r ŕ s š t ť u ú v w x y ý z ž

Slovensk

Slovensk er et slavisk sprog, der er tættest knyttet til kroatisk og fjernere knyttet til eksempelvis russisk.Det tales af ca. 2 millioner mennesker i Slovenien, og ligeledes tales det af mindre grupperinger i nabolandene og i resten af verden.Slovensk er i høj grad et bøjningssprog med gamle grammatiske særegne træk, såsom grammatiske dobbelttal.Trods det lave antal slovensktalende mennesker, er dette sprog rigt på dialekter i alle egne af landet, præget af nabosprogene og forstås næsten ikke indbyrdes.

 • Officielt sprog i Slovenien
 • Slovensk er officielt EU-sprog.


Slovensk benytter det latinske alfabet uden bogstaverne Q, X, Y, W og med tilføjelse af nogle få bogstaver.Bogstaverne Q, X, Y, W benyttes imidlertid som selvstændige bogstaver i encyklopædier og ordbøger (og er som sådan inkluderede i alfabetet).

Alfabet:A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
a b c č ć d đ e f g h i j k l m n o p q r s š t u v w x y z ž

Spansk

Spansk eller Castiliansk (castellano) er et indoeuropæisk, romansk sprog, der stammer fra det nordlige Spanien og bredtes gennem kongeriget Castilien og blev officielt regerings- og handelssprog.Det videreførtes til Afrika, Nord- og Sydamerika og Stillehavsasien i takt med Spaniens fremtog som kolonimagt mellem det 15. og 19. århundrede.Spansk er et af de seks officielle sprog i FN og er næstefter mandarin (kinesisk) verdens største modersmål.Spansk tales som enten modersmål eller andetsprog af mellem 450 og 500 millioner mennesker.

Spansk er, som andre romanske sprog, en moderne udgave af det talte latin (også kaldet folkelatin) fra omkring det tredje århundrede e.Kristi fødsel.

Spansk er officielt sprog i mere end 20 lande, udover Spanien fortrinsvis i Nord- og Sydamerika, men det tales på alle fem kontinenter.

 • Officielt EU-sprog
 • Et af de seks officielle sprog i FN


Alfabet:
A B C D E F G H I J K L Ll M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l ll m n ñ o p q r s t u v w x y z

Svensk

Svensk er et af de skandinaviske sprog og hører under den germanske sprogstamme.Det er officielt sprog i Sverige og et af de officielle sprog i Finland.Indtil Anden Verdenskrig talte man svensk i dele af Estland og Letland.

 • Officielt EU-sprog
 • Tales af omtrent 9 millioner mennesker i Sverige
 • Svensk er også et af de officielle sprog i Finland, hvor ca. 300.000 mennesker er svensktalende


Svensk benytter det latinske alfabet og har som tilføjelser til engelsk disse bogstaver …X Y Z Å Ä Ö.

Alfabet:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö

Tyrkisk

Tyrkisk tales overvejende i Tyrkiet og på Cypern.Ca.63 millioner mennesker taler sproget, hvoraf størstedelen lever i Grækenland, Bulgarien og andre dele af Østeuropa.Tyrkisk tales også af flere millioner indvandrere i Vesteuropa.Tyrkisk er meget præget af osmannisk tyrkisk og bredte sig i takt med det osmanniske rige.I 1928 blev det osmanniske skriftsprog erstattet af en fonetisk variant af det latinske alfabet.

 • Tales af 63 millioner mennesker primært i Tyrkiet og Grækenland
 • Anvender det latinske alfabet, men med variationer


Alfabet:A B C Ç D E F G Ğ H I I J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z

Ukrainsk

Ukrainsk er statssprog i Ukraine og ukrainernes modersmål.Det hører til den slaviske sproggruppe (gruppen af østslaviske sprog), der er en del af den indoeuropæiske sprogstamme. Sproget er nu endelig i fremdrift efter lang tids tilbagegang.Det samlede antal mennesker, der udgør den ukrainsktalende befolkning, anslås at være på omkring 39 millioner.Ukrainsk tales også i Rusland, Polen, Canada, Slovakiet, Hviderusland, Argentina, Brasilien, Australien, Transniestrien (Moldova).

Historisk set stammer ukrainsk fra oldrussisk.Glossaret er baseret på ord af generel slavisk herkomst, men indeholder også ord, der er udviklet igennem Ukraines egen historie.Ukrainsk har en del låneord fra tysk, polsk samt andre sprog.Siden 1991 har et selvstændigt Ukraine gjort ukrainsk til eneste statssprog og foretaget regeringsmæssige tiltag for at udbrede sproget.

Det ukrainske alfabet er baseret på det kyrilliske og har 33 bogstaver.

Alfabet:А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я
а б в г ґ д е є ж з и і ї й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ь ю я

Arabisk

Arabisk er originalsprog for Koranen, poesien og litteraturen.Arabisk er et semitisk sprog i den Arabisk-Kaanaitiske undergruppe.Det er verdens 6. største sprog og tales af ca. 186 millioner mennesker.Klassisk arabisk anvendes i bønner og citering af Koranen i den islamiske verden.Arabisk adskiller sig fra de latinske sprog ved omvendt skrive- og læseretning (fra højre mod venstre), mens talsekvenser som telefonnumre har latinsk skrive- og læseretning.

 • Idet den arabiske verden er meget stor, findes der et hav af arabiske dialekter.
 • Arabisk er officielt sprog i 25 forskellige lande.
 • Arabisk kan inddeles i følgende:Klassisk arabisk, moderne standard arabisk og dagligdags.
 • Det arabiske alfabet har otteogtyve (28) bogstaver.
 • Officielt FN-sprog


Alfabet:
أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي

Armensk

Armensk er officielt sprog i Armenien og Nagorno-Karabakh (i Aserbajdsjan).Det er et indoeuropæisk sprog med særegne skrifttegn.Klassisk armensk har importeret mange ord fra iranske sprog, men har også lånt ord fra både græsk og latin.Armensk er også præget af arabisk og tyrkisk.Der findes i dag 2 hoveddialekter af armensk:Østarmensk og vestarmensk.

 • Tales af 5,5 millioner menneskerAlfabet:
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ ֆ

Aserbajdsjansk

Aserbajdsjansk, også kendt som Azeri, hører til den tyrkiske sprogstamme.Det anvendes af det aserbajdsjanske folk i Sydvestasien, primært i Aserbajdsjan og Nordvestirak, og er nært beslægtet med tyrkisk, qashqai og turkmensk.Aserbajdsjansk har mange låneord og udtryk fra persisk, arabisk, osmannisk tyrkisk og russisk.

Aserbajdsjansk blev først officielt sprog i 1956, og efter at Aserbajdsjan fik sin selvstændighed og løsrev sig fra Sovjetunionen, besluttede landet sig for at skifte til latinsk skriftsprog.

Aserbajdsjansk findes i to varianter.Den ene er nordaserbajdsjansk, der anvender både latinsk og kyrillisk skriftsprog. Den anden er sydaserbajdsjansk, der anvender det perso-arabiske skriftsystem.

Nordaserbajdsjansk er officielt sprog i Aserbajdsjan.Det tales primært i Aserbajdsjan, Syddagestan og langs den kaspiske kyst.Sydaserbajdsjansk tales i Øst- og Vestaserbajdsjan og i dele af Iran og Kurdistan, Irak, Syrien og det asiatiske Tyrkiet.

 • Tales af rundt regnet 25-35 millioner mennesker
 • Officielt sprog i Aserbajdsjan
 • Et af de officielle sprog i Dagestan

Alfabet:
Latinsk A Ə B C Ç D E F G Ğ H X I İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z a ə b c ç d e f g ğ ı i j k q l m n o ö p r s ş t u ü v y z

Bengalsk

Bengalsk er et indoarisk sprog anvendt i det bengalske område i den østlige del af Sydasien, herunder Andaman og Nicobar-øerne.Sproget er det sjettestørste sprog i verden og stammer helt tilbage fra for mindst 1000 år siden, nogle siger endnu længere tilbage.

Der findes mange forskellige varianter af bengalsk, men den vestcentrale dialekt er den primære og almindeligt accepterede, kaldet Nadia, talt i Vestbengalen og Bangladesh.

På lige fod med forskellige dialekter har bengalsk også forskellige skriftsprog, hvoraf Cholito bhasa i dag er det generelt accepterede skriftsprog og standard for bengalsk i skrift.Bengalsk anslås at indeholde omkring 100.000 særskilte ord.

Bogstaverne i det bengalske skriftsprog kører fra venstre mod højre.Det anvender samme tegnsætning som i vestlige skriftsprog, dog er et punktum karakteriseret ved en nedadgående streg (|).Bengalsk mangler stadig en ensartet sorteringsrækkefølge, selvom forsøg på løsning af dette er undervejs.

 • Officielt sprog i Bangladesh
 • Status af officielt sprog i Vestbengalen, Tripura og Barak Valley (i Indien)
 • Omtrent 203 millioner mennesker har sproget som modersmål

Alfabet:
Vokaler:
অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ

Konsonanter:
ক, খ, গ, ঘ, ঙ; চ, ছ, জ, ঝ, ঞ; ট, ঠ, ড, ঢ, ণ; ত, থ, দ, ধ, ন; প, ফ, ব, ভ, ম; য, র, ল, ব; শ, ষ, স, হ; ড়, ঢ়, য়;

Forenklet kinesisk

Forenklet kinesisk er det officielle sprog, der tales af verdens største befolkning (1,3 mia. mennesker), nemlig i Den Kinesiske Folkerepublik, og det grundlæggende kommunikationsværktøj i nutidens mest slagkraftige økonomi.Dette sprogsystem består af flere tusinde skrifttegn med hver deres unikke betydning og er væsentligt anderledes end vestlige sprog i dets glossar, syntaks og udtryksmåder.Udover at være officielt sprog i selve Kina, er det det også i Singapore, og det tales dagligt af flere millioner mennesker rundt om på kloden.Hvis du søger kinesiske forretningsforbindelser eller har planer om at undersøge markeder i Kina, gør du klogt i at være i stand til at kommunikere på forenklet kinesisk!

 • Arbejdssprog i FN.


Udsnit af alfabetet:
欢迎您采用我们的翻译服务

Tradionelt kinesisk

Kinesisk er det største sprog i den sino-tibetanske gruppe.Traditionelt kinesisk udviklede sig gradvis gennem flere hundrede år i det nordlige Kina fra mandarin med peking-kinesisk som standard.Traditionel kinesisk er officielt sprog i Taiwan, Hong Kong og Macau.Skriftsproget kaldes også ´standard skrifttegn´, ortodokse skrifttegn’ og ´indviklede skrifttegn`.

 • Tales af flest mennesker i verden.Næsten en femtedel af verdens befolkning, omtrent 1,3 mia. mennesker, har kinesisk som modersmål.
 • Et af verdens ældste sprog - kinesisk har eksisteret i 6000 år.
 • Arbejdssprog i FN.


Med de specielle hieroglyffer har kinesisk skrifttegnet som mindste udtryksform.De syllabiske skrifttegn har hver deres betydning visuelt, stemmeføringsmæssigt og i grundbetydning.Syllablerne kan inddeles i 3: indledende konsonant, sammensat vokal og betoning.

Udsnit af alfabetet:
欢迎您采用我们的翻译服务

Hebraisk

Hebraisk er et semitisk sprog.Bibelsk hebraisk er nært beslægtet med arabisk og aramaisk, som tales i det geografiske område, hvor mange bibelske fortællinger havde deres udspring.

Moderne hebraisk blev opfundet af den zionistiske bevægelse.En af bevægelsens største agitatorer var hviderusseren Eliezer Itzchak Perlman, som skabte meget af sprogets glossar fra 1885-1922.Hr.Perlman siges at have opdraget det første "hebraisktalende" barn - han forbød alle at tale andet end hebraisk til hans førstefødte søn, Ben Zion (denne tog senere navneforandring til Itamar).

Hebraisk er sammen med arabisk officielt sprog i Israel.Moderne hebraisk tales af ca. seks millioner mennesker i Israel og af yderligere 1-2 millioner mennesker i resten af verden.Liturgisk hebraisk tales af væsentligt flere i både jødiske og kristne trossamfund.

Hebraisk læses fra højre mod venstre ved hjælp af et bestemt alfabet med 22 bogstaver.

Moderne hebraisk styres af en officiel komité – Det Hebraiske Sprogakademi.Akademiets beslutninger indlemmes i loven, men tit ignoreres de af hebraisktalende.

Alfabet:
בּ ב ג גּ ג׳ ד דּ ד׳ ה ו וּ וֹ ו׳ ז ז׳ ח ט י ִי כּ ךּ ך כ ל
/ ם מ ן נ ס ע פּ ףּ פ ף ץ צ ץ׳ צ׳ ק ר שׁ שׂ תּ ת ת׳

Hindi

Standard hindi, også kendt som moderne hindi, og urdu - et andet indisk sprog - forstås gensidigt.Når mange mennesker, der taler hindi og urdu, hævder, at det er to forskellige sprog, hænger det langt hen ad vejen sammen med religiøs nationalisme og regionale spændinger, og det er svært at kende forskel på de dagligdags sprog.Hindi har hovedsageligt lånt sit ordforråd fra sanskrit.

I den indiske forfatning fra 1950 blev hindi udnævnt til det primære, nationale sprog i Indien, og det er værd at bemærke, at engelsk er andet nationalsprog.

Standard hindi er baseret på khariboli, en dialekt i Delhi og omkringliggende regioner.I det 17. århundrede erhvervede denne dialekt sproglig prestige og blev generelt kendt som Hindustani, eller Urdu.Da Indien blev selvstændigt, førte en sprogreform til standard hindi med en moderne grammatik og ortografiske standarder.

41 % af den indiske befolkning taler standard hindi eller en dialekt af hindi, herunder urdu.Hindi er det fjerdestørste sprog i verden efter kinesisk, spansk og engelsk.Det primære skriftsprog i standard hindi er Devanagari, som også er det mest almindeligt anvendte alfabet for det skrevne sanskrit.

 • Officielt sprog i Indien
 • Tæt på 500 millioner taler sproget (inkl. dialekter)
 • 4. største sprog i verden


Alfabet:
अ ब भ क च छ ड/द ध/ढ़ इ फ ग घ ह ई ज क ख ल म न/ण ऑ प फ क्यू र स श ट/त ठ/थ उ व व क्ष य झ

Indonesisk

Indonesisk eller "Bahasa Indonesisk" er det officielle sprog i Indonesien, det fjerdemest befolkede land i verden.230 millioner har det som modersmål og 1,5 millioner mennesker yderligere taler det på verdensplan. Derfor anses det for at være et af verdens mest talte sprog.Dette sprog stammer fra oldmalaysisk, der taltes af købmænd på den Malaysiske Halvø (Malaysia, Indonesien, Brunei og Singapore) med masser af ord fra andre sprog, hovedsageligt sanskrit, hollandsk, arabisk, kinesisk og engelsk.Strukturen i sproget er meget enkel; ingen flertalsendelser, grammatiske køn eller tider.Indonesisk benytter det latinske alfabet med 26 bogstaver og en striks retskrivning modsat engelsk eller fransk.Indonesisk må bestemt tages i betragtning, når det kommer til demografi, sociopolitik og markedsføring.

Alfabet:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Japansk

Japansk (på japansk "Nihongo") tales af ca. 127 millioner mennesker i Japan og af yderligere et par millioner mennesker udenfor Japan.Det er officielt sprog i Japan og Angaur.Japansk er ikke direkte beslægtet med andre sprog.Det anvender fire skriftsystemer:kanji, hiragana, katakana og romaji.Hiragana er syllabisk og bruges til lette ord, verbalbøjninger, småord og børnelitteratur.Katakana anvendes til fremmedord.Kanji er baseret på det kinesiske alfabet og består af ca. 2000 grundtegn, men der findes yderligere flere tusinde.Romaji er en "romanisering" af japanske ord, og benytter det romerske eller latinske alfabet f.eks.til firmanavne, logotyper og indtastning af japansk tekst på computer.Japansk har mange låneord fra de indoeuropæiske sprog, hovedsageligt engelsk.

Alfabet:
Hiragana (ひらがな)
あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわをん がぎぐげござじずぜぞだぢづでどばびぶべぼぱぴぷぺぽぁぃぅぇぉっゃゅょ、。

Katakana (カタカナ)
アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン ガギグゲゴザジズゼゾダヂヅデドバビブベボパピプペポァィゥェォッャュョー

Eksempler på Kanji
自動, 計算, 費用, 納期, 即時, 提示, 天気, 管理, 健康, 旅行, 料理, 鍋

Kasakhisk

Kasakhisk er det officielle sprog i Kasakhstan, men tales i et meget større område, startende fra vestkysten ved Det Kaspiske Hav til Tian Shan-bjergkæden på grænsen til Kina.Faktisk menes der at være over 1 million mennesker, der taler sproget i den autonome uyghur-region i Xinjiang i Kina.Kasakhisk er et tyrkisk sprog og et såkaldt agglutinerende sprog med vokalharmoni.I dag anvender kasakhisk det kyrilliske alfabet, men de kasakhisktalende i Kina hælder mere til en arabisk skriftsprogsvariant, der også anvendes til at skrive uyghur.For nylig er det latinske alfabet forsøgt introduceret som skriftsprog i Kasakhstan, men disse planer er igen lagt på hylden af hensyn til stabilitet og omkostninger.

 • Officielt sprog i Kasakhstan, som tales af omtrent 10 millioner mennesker
 • 3 millioner mennesker taler sproget i andre lande

Alfabet:
а ә б в г ғ д е ё ж з и й к қ л м н ң о ө п р с т у ұ ү ф х һ ч ш щ ъ ы і ь э ю я
А Ә Б В Г Ғ Д Е Ё Ж З И Й К Қ Л М Н Ң О Ө П Р С Т У Ұ Ү Ф Х Һ Ч Ш Щ Ъ Ы І Ь Э Ю Я

Khmerisk

Khmerisk, også kendt som cambodiansk, er et austro-asiatisk sprog og er det officielle sprog i Cambodia.Sproget er blevet præget af sanskrit og pali via hinduismen og buddhismen samt de sydøstasiatiske sprog thailandsk, laotisk og vietnamesisk, men til forskel fra disse er det ikke et tonalt sprog.

Sproget udviklede sig under det khmeriske imperium, der kan dateres tilbage til det 9. århundrede, men som går endnu længere tilbage.Det undergik turbulente ændringer fra det 14. til 18. århundrede.Moderne khmerisk som det anvendes i dag, kan ikke anvendes til at tolke gammelt khmerisk.Der findes flere dialekter af khmerisk, der tales af et betydeligt antal mennesker i både Thailand og Vietnam.

Khmerisk skrives med khmerisk skriftsprog, hvorfra både thailandsk og laotisk er udsprunget.Dette skriftsprog har også sine egne talværdier.

 • Officielt sprog i Cambodia
 • 15 millioner mennesker har sproget som modersmål, 12,6 millioner lever i Cambodia

Alfabet:
Det khmeriske alfabet består af 33 konsonanter, der underbygges af vokaler repræsenteret af diakritiske tegn, der skrives oven over, neden under og/eller ved siden af konsonanten på begge sider af den for at ændre den.Dette eksempel viser konsonanter uden diakritiske vokaler.
ក ខ គ ឃ ង ច ឆ ជ ឈ ញ ដ ឋ ឌ ឍ ណ ត ថ ទ ធ ន ប ផ ព ភ ម យ រ ល វ ឝ ឞ ស ហ ឡ អ

Khmeriske talværdier (0 til 9):
០ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩

Koreansk

Koreansk er et af de fjernøstasiatiske sprog og har dets eget unikke alfabet - Hangul.Hangul benyttes i både Nord- og Sydkorea, og kan skrives fra venstre mod højre eller i spalter fra top til bund startende fra højre.Retskrivningen er en anelse forskellig i de to lande, men udtalen er den samme og de to lande har også småforskelle i grammatik og glossar.

Koreansk skrives nu hovedsageligt med Hangul, det koreanske alfabet, som stammer fra det 15. århundrede."Hanja", den koreanske betegnelse for kinesiske bogstaver, der traditionelt bruges til ord af kinesisk oprindelse, blandes ind i det for at skrive sino-koreanske ord.I Sydkorea læres stadig ca. 1800 Hanja-tegn i skolerne, mens man i Nordkorea opgav brugen af Hanja for flere årtier siden.

 • Koreansk er officielt sprog i Nord- og Sydkorea.
 • Ca. 80 millioner har koreansk som modersmål inkl. nordkoreansk.


Alfabet:
Konsonanter:
ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ, ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅎ, ㄲ, ㄸ, ㅆ, ㅃ, ㅉ
Vokaler:
ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ, ㅣ

Malaysisk

Malaysisk er officielt sprog i Malaysia.Sproget kendes også som standardmalaysisk og er nært beslægtet med indonesisk.Det er modersmål for rundt regnet 10 millioner mennesker, men tales også af mange etniske mindretal.

Malaysisk blev udnævnt til officielt sprog i Malaysia i 1957 og kendes i dag officielt som Bahasa Melayu.Mens malaysisk er det officielle sprog i Malaysia, anvendes engelsk i vid udstrækning over hele landet, især i professionelt og erhvervsmæssigt øjemed, og ligeledes ved højere domstole.

Malaysisk anvender de 26 standardbogstaver i det latinske alfabet.Sproget må siges at være en blanding af mange sprog, idet det har lånt mange ord fra arabisk, indiske dialekter, persisk, hollandsk, portugisisk, kinesiske dialekter, og senest engelsk.Inden for videnskab og teknologi er der inkorporeret mange engelske gloser.Næstefter er det stærkt præget af det indonesiske sprog.

 • Malaysisk er det officielle sprog i Malaysia og Singapore
 • Anvender det latinske alfabet med 26 bogstaver uden diakritiske tegn
 • 10 millioner mennesker har sproget som modersmål

Alfabet:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Persisk

Persisk – også kendt som farsi – er et indoeuropæisk sprog i den indo-iranske gruppe.Persisk og dets varianter har status af officielt sprog i Iran, Afghanistan og Tadsjikistan.Historisk set blev persisk forstået i et stort område fra Mellemøsten til Indien.Flest mennesker med persisk som modersmål findes i landene omkring Den Persiske Golf (Bahrain, Irak, Oman, Yemen og De Forenede Arabiske Emirater) samt i store grupperinger i USA.

Ca. 80 millioner har persisk som modersmål i Iran, Afghanistan, Tadsjikistan og Usbekistan, og yderligere et tilsvarende antal mennesker taler det i andre dele af verden, i det mindste som andetsprog.

Ord skrives fra højre mod venstre, mens tal skrives fra venstre mod højre.Det moderne persiske alfabet har 32 bogstaver

Alfabet:
ا، ب، پ، ت،5.ث، ج، چ، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ژ، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، گ، ل، م، ن، و، ه، ی

Tagalog

Tagalog, også kendt som filippinsk eller indfødt filippinsk, er et af de to officielle sprog i Filippinerne, det andet er engelsk.Tagalog er et austronesisk sprog og er som sådan beslægtet med malaysisk, javanesisk og hawaiiansk.Tagalog er modersmål for en tredjedel af den filippinske befolkning, og sekundært sprog for de resterende to tredjedele.

Generelt findes meget sparsom viden om tagalog, der højst sandsynligt stammer fra Mindanao.Tagalog betyder bogstaveligt talt “flodbeboer”.Tagalog blev udnævnt til officielt sprog i Filippinernes første forfatning i 1897.I dag er tagalog koncentreret til den centrale og sydlige del af Luzon, men tales også på mange andre øer.

Indtil 1987 var Tagalog baseret på et skriftsystem bestående af 20 latinske bogstaver, det såkaldte ABAKADA-alfabet.I dag anvender det 28 bogstaver og går under det officielle navn Filipino.

 • Et af to officielle sprog på Filippinerne (det andet er engelsk)
 • 21,5 millioner mennesker har sproget som modersmål
 • 70 millioner mennesker har sproget som sekundært sprog
 • Sproget tales af mange etniske mindretal (1,5 millioner mennesker i USA)


Alfabet:
A B C D E F G H I J K L M N Ñ NG O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ ng o p q r s t u v w x y z

Tamilsk

Tamilsk tales i det sydlige Indien, på Sri Lanka og i Singapore samt af mange indvandrergrupper i Malaysia, Sydafrika og endda i Canada, USA og i dele af Vesteuropa.Det er baseret på den dravidiske terminologi og er stærkt præget af sanskrit. Den rene tamilske bevægelse i det 20. århundrede har dog formået at fjerne denne påvirkning, og der er nu en tendens til at opbygge udtryk og ord på tamilske rødder, hvor også mange låneord fra engelsk og andre sprog erstattes.

I Indien er det et af de 22 registrerede sprog og er som sådan, på lige fod med de andre sprog, officielt underlagt foranstaltninger for udvikling af sproget.Tamilsk har eksisteret i over 2000 år og kan spores tilbage til det 3. århundrede f.Kristus.Det anses for at være et af de sprog, der har overlevet længst i verden, og derfor rummer et væld af klassiske traditioner.

 • Officielt sprog på Sri Lanka, i Singapore og de sydindiske stater Tamil Nadu, Andaman og på Nicobar-øerne samt Puducherry
 • Omkring 85 millioner mennesker har sproget som modersmål

Tamilsk skriftsprog
Vokaler:
அ ஆ இ ஈ உ ஊ எ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ

Konsonanter:
க் ங் ச் ஞ் ட் ண் த் ந் ப் ம் ய் ர் ல் வ் ழ் ள் ற் ன்

Tamilske talværdier (0 til 10)
௦ ௧ ௨ ௩ ௪ ௫ ௬ ௭ ௮ ௯ ௰

Thailandsk

Thailandsk er officielt sprog i Thailand; et land i Sydøstasien med en befolkning på 63 millioner mennesker.

Thailandsk er et tonalt sprog.Forskellige betoninger giver forskellige betydninger - noget, der gør sproget svært at lære i starten.

Thai-alfabeterne blev introduceret af en stor gammel konge i det 13. århundrede.Med tiden har skrifttegnene ændret udseende.I dag har sproget 44 konsonanter, hvoraf 42 stadig benyttes, og 21 vokaler i 32 kombinationer.

Ord fra thailandsk er som oftest opbygget af skrifttegn.Det betyder, at der i én spalte kan være op mod 3 skrifttegn med konsonant, vokal og betoning i.

Alfabet:
Konsonanter:
ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต
Vokaler:
ะ ั า ํ ิ ่ ่ ่ ุ ู เ โ ใ ไ ็ อ ว ย ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ Betoningsformer:
่ ้ ๊ ๋

Turkmensk

Turkmensk er det nationale sprog i Turkmenistan, hvor det tales af omtrent 7 millioner mennesker, med i nærheden af 1 million mennesker ekstra, der taler sproget og bor i grænseegnene, primært Afghanistan og Iran.Det minder om dialekten af usbekisk, Hwarazm, og mange mennesker i denne region forstår også turkmensk.

Turkmensk er tæt beslægtet med tyrkisk og aserbajdsjansk, og disse tre sprog er medlemmer af den tyrkiske sprogstamme.Og på lige fod med disse er turkmensk også kendetegnet ved vokalharmoni.Oprindeligt blev turkmensk skrevet med det arabiske alfabet, men sproget skiftede til det latinske skriftsprog i 1929.I 1940 blev det latinske alfabet skiftet ud med det kyrilliske skriftsystem som følge af den russiske indflydelse i Turkmenistan, men det latinske alfabet blev introduceret igen i 1991, da Turkmenistan genvandt selvstændighed.Mange mennesker i Turkmenistan er imod den genindførsel af det latinske alfabet og favoriserer stadig det kyrilliske skriftsprog.I andre regioner uden for Turkmenistan, skrives turkmensk ofte med det arabiske alfabet, f.eks.i Afghanistan.

 • Officielt sprog i Turkmenistan
 • Omtrent 4 millioner mennesker har sproget som modersmål og yderligere 4 millioner mennesker har det som sekundært sprog

Alfabet:
A B Ç D E Ä F G H I J Ž K L M N Ň O Ö P R S Ş T U Ü W Y Ý Z
a b ç d e ä f g h i j ž k l m n ň o ö p r s ş t u ü w y ý z

Urdu

Urdu hører til gruppen af indo-ariske sprog og tales i Pakistan og Indien af et sted mellem 60 og 130 millioner mennesker.

Urdu er en ændring af det persiske alfabet og skrives fra højre mod venstre.Mange betragter urdu og hindi som to standardiserede former af det samme sprog; urdu stammer imidlertid fra perso-arabisk skrift.

 • Officielt sprog i Pakistan (sammen med engelsk)
 • Et af Indiens 23 officielle sprog med officiel status i flere provinser


Alfabet:
ا ب پ ت ٹ ث ج چ ح خ د ڈ ذ ر ڑ ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ہ/ﮩ/ﮨ ھ ء ی ے

Uyghur

Uyghur tilhører den tyrkiske sprogstamme og stammer fra det gamle tyrkiske sprog med oprindelser i Mongoliet og Xinjiang.Mellem 8 og 11 millioner mennesker har uyghur som modersmål.Tidligere kendt som østtyrkisk tales uyghur i dag af den uyghuriske befolkning i den autonome uyghur-region i Xinjiang (i det vestlige Kina), hvor det har status af officielt sprog.Uyghur er almindeligt anvendt i det offentlige rum og i officielt regi, som på tryk, i radioen eller i TV.

Uyghur er i høj grad blevet præget af persisk og arabisk, og på det seneste også af russisk og kinesisk.På lige fod med de andre tyrkiske sprog har sproget vokalharmoni.Generelt har sproget tre primære dialekter, central, sydlig og østlig, hvor den centrale dialekt klart er den mest dominerende og tales af 90 % af befolkningen.

Uyghur-skriftsproget stammer tilbage fra det femte århundrede og er et skriftsystem baseret på det arabiske skriftsprog.Dette skriftsystem dominerer stadig i dag, selvom uyghur også kan skrives med to forskellige latinske alfabeter samt det kyrilliske alfabet.I Xinjiang anvendes den arabiske skriftform af uyghur som officielt skriftsprog, mens de andre alfabeter primært anvendes i områder uden for Xinjiang.

 • Uyghur er det officielle sprog i Xinjiang (vestlige Kina)
 • 8-11 millioner mennesker har sproget som modersmål

Alfabet:
ا ئە،ە ب پ ت ج چ خ د ر ز ژ س ش غ ف ق ك گ ڭ ل م ن ھ ئو،و ئۇ،ۇ ئۆ،ۆ ئۈ،ۈ ۋ ئې،ې ئى،ى ي

Usbekisk

Usbekisk er officielt sprog i Usbekistan.Det er et tyrkisk sprog, der tales af det usbekiske folk og også i andre dele af Centralasien, fortrinsvis i det tidligere Sovjetunionen.

Sproget er i høj grad blevet præget af persisk og arabisk, og endda af religionen Islam samt af det tidligere russiske islæt.Før 1928 blev usbekisk skrevet med arabisk skriftsprog, men efter en reform i sproget selvsamme år, blev latinsk skriftsprog indført på lige fod med andre tyrkiske sprog.I 1940 i forbindelse med udvidelsen af og påvirkningen fra det sovjetiske imperium, skiftede usbekisk til kyrillisk skriftsprog.I dag er det latinske skriftsprog officielt introduceret igen, og der undervises i det i skolerne, og det anvendes i medierne og i det offentlige rum.

 • Officielt sprog i Usbekistan
 • 25 millioner mennesker har sproget som modersmål i Usbekistan
 • Omkring 12 millioner har sproget som modersmål i andre centralasiatiske lande.

Latinsk alfabet:

A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z O‘ G‘ Sh Ch
a b d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z o‘ g‘ sh ch

Vietnamesisk

Vietnamesisk er nationalsprog i Vietnam og tales af ca. 70 millioner mennesker i Vietnam og af ca. 3 millioner fortrinsvis i USA.Sproget benytter det latinske alfabet, men med megen brug af diakritiske bogstaver. Vietnamesisk har lånt en stor del af glossaret fra kinesisk.Førhen og indtil det 20. århundrede benyttedes det kinesiske skriftsystem i skriftsproget.

Vietnamesisk hører til den austroasiatiske sprogstamme (som også tæller khmerisk, der tales i Cambodia).

Alfabet:
A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V X Y
a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô ơ p q r s t u ư v x y

Brasiliansk portugisisk

Sproget brasiliansk portugisisk er et af de latinske sprog.Det er officielt sprog i Brasilien og minder meget om europæisk portugisisk dog med adskillige forskelle i stavemåde og grammatik.Der implementeres for øjeblikket en ny, international retskrivningsreform i det portugisiske sprog.Det er et forsøg på at ensrette portugisisk i Portugal og Brasilien, og reformen træder efter planen i kraft i 2015.

 • 181 millioner mennesker har brasiliansk portugisisk som modersmål
 • Brasiliansk portugisisk er et meget rigt og komplekst sprog grundet dets fonetiske system.


Portugisisk følger det engelske standardalfabet, dog uden bogstaverne K, Y, W.

Følgende tegn eksisterer også:Á, Â, Ã, À, Ç, É, Ê, Í, Ó, Ô, Õ, Ú, Ü.
De anses dog ikke for værende selvstændige bogstaver og har ikke særskilte opslag i ordbøger.Tremaen på "Ü" anvendes aktuelt kun i brasiliansk portugisisk.

Alfabet:
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Z
a b c d e f g h i j l m n o p q r s t u v x z

Canadisk Fransk

Fransk er et romansk sprog.Canadisk fransk er en regional dialekt, som adskiller sig lidt fra europæisk fransk i stil og glossar.Sprogets udvikling bærer præg af de mange immigranter, som alle koloniserede dette land og kom fra forskellige steder i Frankrig med hver deres dialekt. • Der er mere end 9,5 million fransktalende i Canada - det svarer omtrent til en tredjedel af den canadiske befolkning.Fransk er et mindretalssprog i Canada, men dominerer klart i Quebec-provinsen.
 • Montreal i Quebec er Nordamerikas største fransktalende by og samtidig en af verdens største fransktalende byer.
 • Canada er medlem af "Frankofonien" og "Commonwealth".
Det franske alfabet er det samme som det engelske, dog med diakritiske tegn:à, â, é, è, ê, ë, î, ï, ô, ù, û, ç.Alfabet:

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Z

a b c d e f g h i j l m n o p q r s t u v x z

Grønlandsk

Grønlandsk er et sprog, der tales af eskimofolket på Grønland.Den primære dialekt, Kalaallisut, i Vestgrønland tilhører Eskimo-Aleut-sprogstammen og blev officielt sprog på Grønland, da landet fik selvstyre og løsrev sig fra Danmark i 2009.Moderne grønlandsk har lånt mange ord fra både engelsk og dansk, men når der vedtages nye teknologier, gøres der forsøg på at konstruere ord baseret på grønlandske rødder.I dag reguleres sproget af Den Grønlandske Sprogkomité.

Siden en aftale om hjemmestyre i 1979 er grønlandsk det eneste sprog, der anvendes i folkeskolen. Dette gør mange unge mennesker tosprogede med både grønlandsk og dansk, mens deres forældre kun er enkeltsprogede med dansk.

 • Eneste officielle sprog på Grønland siden 2009, hvor dansk blev opgivet
 • 58.000 mennesker har sproget som modersmål
 • Skrevet med latinsk skriftsprog, eftersom det blev dansk koloni i 1700-tallet

Alfabet:
Det grønlandske alfabet er meget kort:
A E F G I J K L M N O P Q R S T U V
a e f g i j k l m n o p q r s t u v

Det anvender dog bogstaverne b, c, d, h, x, y, z, w, æ, ø og å for at kunne stave låneord fra dansk og engelsk.

Mexicansk spansk

Spansk blev introduceret i Mexico i det 16. århundrede i forbindelse med spanske eventyreres erobring af landet og kolonisering af Mexico City.Dette medførte en standardiseringseffekt af mexicansk spansk i regionen, og sproget, omend det ikke som sådan er en standard, er almindeligt anvendt i både USA og Canada samt i de mexicanske samfund dér.

I USA er mexicansk spansk almindeligt i den sydvestlige del af landet, dels som følge af Texas’ løsrivelse fra Mexico og dels som følge af immigrationsbølgerne fra Mexico gennem det 19. og 20. århundrede.Interessant nok er caribisk spansk mere almindeligt på USA’s østkyst, hvor der er mange puertoricanske samfund.

Mexicansk spansk afviger fra europæisk spansk, idet det omfatter en række ord, der i Europa anses for at være gammeldags, og i kraft af Mexicos historiske fortid er der mange gloser, især inden for botanik, der stammer fra Nahuatl, Maya eller anden indfødt oprindelse.

 • Mexicansk spansk findes i omkring 10 forskellige indfødte varianter
 • Geografisk begrænset til Centralamerika
 • Nationalt sprog i Mexico sammen med 68 særskilte, indfødte indianske sprog

Sydamerikansk spansk

På lige fod med mexicansk spansk afviger de forskellige spanske tungemål, der anvendes i Sydamerika, ikke alene fra standardspansk, der anvendes i Spanien, men også indbyrdes.I visse lande, eksempelvis Chile, er de spanske dialekter temmelig konservative, hvorimod der i andre lande som De Caribiske Øer, ses en række innovative tiltag.

Det er således faktisk forkert blot at tale om sydamerikansk spansk, idet dialekterne afviger temmelig meget fra hinanden sprogligt.Geografisk tales de spanske sprogvarianter i samme del af verden.

Swahili

Swahili er et sprog, der tales i flere østafrikanske lande, og som endda når helt fra Mozambique-kanalen til det nordlige Mozambique.Det er et sprog, der stammer helt tilbage fra for mindst 1.000 år siden.Under koloniseringen blev det præget stærkt af tysk, engelsk, portugisisk, fransk og endda arabisk.I dag anvender Swahili dialekten Kiunguja som grundlag for standardiseringen, og sproget styres af det Nationale Swahili-råd i Tanzania.

Det tales af over 10 millioner mennesker, måske endda af op mod mere end hundrede millioner mennesker, enten som modersmål eller som sekundært sprog i dele af Central- og Østafrika.

 • Officielt sprog i Kenya, Tanzania, Uganda og Comoros
 • To skriftsystemer:Latinsk og arabisk

Alfabet:
Swahili var oprindeligt baseret på arabiske skriftsprog, men i dag er et skriftsystem baseret på latinsk skriftsprog almindeligt.

Latinsk version:
A B CH D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
a b ch d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z

Amharisk

Amharisk er ét af de officielle arbejdssprog i Etiopien og har officiel status i seks af de elleve administrative regioner, hvor i alt op mod 25 millioner etiopiere har det som modersmål. Det tilhører den afro-asiatiske sproggruppe og er næstefter arabisk det mest talte semitiske sprog i verden.

Amharisk skrives fra venstre mod højre og skrifttegnene, også kendt som Ge'es, bygger på grafer, kaldet fidel, der basalt set repræsenterer stavelser, dvs. kombinationer af konsonanter og vokaler. Alfabetet har 33 grundlæggende tegn, som hver har syv former, alt efter hvilken vokal der skal udtales i stavelsen.

Oprindeligt blev der anvendt to alfabeter i amharisk, Ge'es abjad og Ge'es abugida. Abugida-varianten er den, amharisk er baseret på i dag, og er i vid udstrækning udviklet under indvirkning af det kristne skriftsprog og endda græsk. De lave talværdier fra ét til ti kan sammenlignes med arabisk, græsk og hebraisk, men i stedet for at anvende skriftsproget Ge'es til tallene stammer cifrene fra det koptiske skriftsprog.

Navnet på sproget stammer fra et distrikt i det nordlige Etiopien, Amhara, som højst sandsynligt var sprogets historiske centrum.

Dari

Dari er en persisk sprogvariant, der anvendes i Afghanistan, hvor det sammen med pashto er officielt sprog. Dari, som der ofte henvises til som afghansk persisk, tales af lidt over 50 % af den afghanske befolkning eller af ca. 18 millioner mennesker. Det er det standardsprog, der anvendes i den offentlige administration, af regeringen og TV, radio og andre medier.

Sproget er fremherskende i de nordlige, vestlige og centrale dele af landet, selvom der er nogle særlige kendetegn mellem de forskellige dialekter, der anvendes. Afghansk dari har sine rødder i persisk (også kendt som farsi), og på trods af forskelle i grammatik og udtale, kan persisktalende i Iran og Afghanistan kommunikere med hinanden. Det talte dari har tendens til at minde mere om formel, klassisk persisk. Af politiske årsager blev afghansk persisk betegnet dari i en regeringsbeslutning i 1964.

Afghansk dari skrives med det kursive persiske alfabet og bygger på det arabiske skriftsystem med nogle bogstaver tilføjet og med nogle andre diakritiske tegn.
Klik på et sprog
Europæisk Arabisk/asiatisk Amerikansk Afrika
Log ind
Få en gratis konto nu
Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere trafik på hjemmesiden, forbedre funktionaliteten af de leverede tjenester og sikre, at du får den bedste oplevelse på vores hjemmeside.

Læs mere

Jeg er enig