Översättningskvalitet

Våra kvalitetssäkringslösningar (QA) såsom kvalitetssäkringsrapporter, kontinuerliga uppdateringar av stilmallar och kvalitetssäkringsverktyg för både projektledare och slutkunder garanterar en hög, jämn kvalitet på de texter vi översätter.

Alla våra lösningar för kvalitet i översättning baserar sig på kraven i internationella kvalitetsnormer, inklusive ISO 9001, ISO 17100 och ISO 18587, och vi har optimerat dem under flera årtionden i branschen. Kontroll av översättningskvalitet och introduktionen av fler och mer avancerade kontroller blir särskilt viktigt i samband med införandet av maskinöversättning och post-editing.

Kvalitetsrapport på varje projekt
Certifierad översättningsprocess
Stilmallar för översättning
Praktisk återkopplingstjänst

Utförliga kvalitetsrapporter

Vi kan erbjuda ISO 9001/17100/18587-baserade kvalitetsrapporter på översatt material och inkludera dem i leveransen av varje översatt projekt som vi åtagit oss. Dessa rapporter innehåller information samt kommentarer och rekommendationer från våra infödda facköversättare med fokus på 4 kritiska feltyper:

  • Ej använda förslag från ordlistor
  • Ignorerade fuzzy-matchningar
  • Oanvända exakta matchningar
  • Rekommendationer för alternativa termer i ordlistor

Vi kan informera om inkonsekventa textsegment, exempelvis pga. olika sammanhang, användning eller bristande användning av termer från ordlistor, ändringar som gjorts i 100 % textmatchningar osv. så att du får bättre inblick i översättningsprocessen.

Stilmallar för översättning

Dessa mallar innehåller viktiga skrivregler (t.ex. siffergruppering, skiljetecken, titulering osv.), förbjudna ord m.m. De bidrar till att upprätthålla konsekvens i stil och terminologi. Om du inte har en egen stilmall, använder vi vår standardversion.

Vi samarbetar också gärna med dina representanter i utlandet för att, exempelvis, få översatta dokument godkända eller bekräfta att översatt material passar den lokala marknaden.

Återkopplingstjänst för översättning: Ask! online

Ask newcrop new21Denna praktiska online-tjänst gör det möjligt för projektledare, kvalitetsgranskare och andra att snabbt få svar på språkfrågor från våra infödda facköversättare. Med Ask! Online får du svar på dina frågor med tydliga kommenterar.

Svarspaketet innehåller filformaten .html, .xlsx, .pdf och .tmx, och det senare kan du använda för att eventuella uppdatera innehållet i dina översättningsminnen.

Logga in
Skapa ett gratis konto nu
Den här webbplatsen använder cookies för att analysera webbplatsstrafik, förbättra de tillhandahållna tjänsterna och för att du ska få bäst möjlig nytta av vår hemsida.

Ta reda på mer.

Förstått