LSP Back-office™

idioma® arbetar tillsammans med många olika språktjänstleverantörer (s.k. LSPs) runt om i världen. Vanligtvis beställer dessa leverantörer översättning hos egna översättare, men när detta inte är möjligt, hör de ofta av sig till oss.

Ett back-office för språktjänstleverantörer

Speciellt mindre och medelstora språktjänstleverantörer behöver ibland någon att vända sig till...

 • när egna leverantörer sjukskriver sig eller tar semesterledigt
 • om projekt med svåra filformat dyker upp
 • vid oförutsedd stor efterfrågan på särskilda språkkombinationer
 • när kunder kräver extra kvalitetshantering
 • om du har väldigt stora projekt med snäva leveranstider
 • för projekt med udda språkkombinationer

Kontakta oss och du behöver hjälp att klara av projekt. Vi erbjuder ett brett utbud av egenutvecklade tjänster och lösningar till språktjänstleverantörer och översättningsbyråer som förbättrar arbetsflödet och ger ett resultat alla blir nöjda med. Dessa tjänster och lösningar har gjort det möjligt för oss öka vår kapacitet och hjälpa andra leverantörer när det behövs.

3
internationella kontor
60+
stödda filformat
70+
språk
2 000+
infödda facköversättare
5 000+
språkkombinationer
150 000+
översatta ord per dag
Snabb leverans när det brådskar
Ad hoc IT-lösningar
100 % korrekt terminologi
60+ stödda filformat

Tjänster och lösningar

Vårt LSP Back-office™-koncept omfattar följande tjänster och lösningar som du kan outsourca till i olika kombinationer:

idiom WORLD™-partnerkonto
 • Tillgång till snabbofferter och beställningar dygnet runt plus en egen FTP-sajt för överföring av stora filer (med SSL-kryptering)
 • Övervakning av aktuella projekt och faktureringsöversikt
 • Detaljerad logg med tidigare projekt, inkl. tillgång till filer
 • Tillgång till idiomas integrerade CAT-lösningar
Översättning med kvalitetssäkring i 3 led till grossistpris
 • Projektanalyser som inkluderar återanvändning av text
 • Översättning av en infödd facköversättare
 • Granskning av en andra infödd facköversättare
 • Intern kvalitetssäkring av vår QA-personal (även layout-kontroller)
Fokus på översättningskvalitet
 • Vi kan ta fram ISO 9001/17100/18587-baserade kvalitetsrapporter efter översättning av dina projekt så du och dina kunder själv kan kontrollera resultatet i olika projekt.
 • Tillgång till CrossCheck™, ett kraftfullt internt QA-verktyg som vi har utvecklat för projektledare och andra aktörer involverade i översättningsprojekten. Med online-versionen av programmet kan man kontrollera kvaliteten i levererade filer med en bearbetningshastighet på 10 000 ord/10 sekunder.
 • Tillgång till vår språkfrågetjänst Ask! Med denna tjänst kan dina projektledare enkelt ställa frågor kring terminologi, ordval, stil osv. angående översatta projekt och få snabba svar direkt från våra översättare.
Skapande och underhåll av översättningsminnen och ordlistor
 • Skapande av översättningsminnen och ordlistor (översättningsresurser) från befintliga dokument
 • Skapande av översättningsresurser från PDF-filer
 • Skapande av översättningsresurser från DTP-filer (InDesign, FrameMaker)
Uppdatering av DTP-filer inkl. översättning (om ett översättningsminne inte finns)
 • Tillgång till NextDoc™, vårt interna verktyg som kan jämföra nya och gamla DTP-filer. Programmet används för att avgöra vad som har ändrats mellan två olika dokumentversioner. Ny text översätts sedan och kan enkelt föras in i andra språkversioner av dokumentet.
 • 3 servicenivåer tillgängliga: från jämförelse av källdokumenten till fullständig uppdatering och översättning, inklusive märkning i DTP-filerna där ändringar ska införas.
Kundinriktad aftercare
 • Stöd för textändringar
 • Bruk av särskilda skrivregler för översättning
 • Projektledning under vardagar och helger (från 7:00 till 22:00 CET)
Intern utvecklingsavdelning och IT-stöd
 • Avancerat IT-stöd för alla dina projekt
 • Skapande av konverteringsfilter för udda språk och filformat

Ovanliga språk och udda kombinationer

idioma® har en mycket stor grupp översättare, som innefattar olika specialister och språkexperter, och vi har stöd för många olika ”exotiska” språkkombinationer. Vi har en omfattande täckning av alla europeiska språk tack vare vår centrala placering i mitten av Europa och vår långa erfarenhet. Från vårt huvudkontor i Japan erbjuder vi också översättning till många asiatiska språk. Vi började inom teknisk översättning, men under årens lopp har vi skaffat specialister inom många skilda ämnesområden.

Vi drar fördel av tidszoner

Vår online beställningstjänst Stream ger optimalt stöd för språktjänstleverantörer i andra tidszoner. Tjänsten kör dygnet runt, och du kan ta fram offerter och beställa projekt när som helst. När du beställer online får du en omedelbar bekräftelse tillsammans med exakt leveranstid och ett förmånligare pris. Stream stödjer även återanvändning av text samt vår fulla CAT-process där du kan ladda upp ordlistor, textminnen m.m. Systemet tar då hänsyn till dessa resurser i den offert som skickas till dig.

Grossistpriser

Det är tack vare våra stora volymer att vi kan erbjuda mycket konkurrenskraftiga priser. Vi arbetar enligt den allmänt accepterade TEP-processen (Translation, Editing & Proofreading) och med de flesta existerande filformat, inklusive många olika CAT-format.

Växa med oss

Vi arbetar idag med många olika språktjänstleverantörer runt omkring i världen. Vi erbjuder dessa leverantörer ett mycket konkurrenskraftigt och flexibelt koncept för översättning. Nu behöver du inte längre missa affärsmöjligheter bara för att du inte har tillräckligt med leverantörer eller tvingas ta på dig ”svåra” språkkombinationer.

Logga in
Skapa ett gratis konto nu
Den här webbplatsen använder cookies för att analysera webbplatsstrafik, förbättra de tillhandahållna tjänsterna och för att du ska få bäst möjlig nytta av vår hemsida.

Ta reda på mer.

Förstått