Upprättande av översättningsminnen och ordlistor

Översättningsminnen och ordlistor är oumbärliga resurser inom modern facköversättning. Dessa översättningsresurser sparar tid och pengar, eftersom de möjliggör återanvändning av identiska och nästan identiska textsegment i framtida översättningsprojekt.

Vi kan arbeta med och skapa tvåspråkiga textminnen samt ordlistor för dig och ditt företag med utgångspunkt från vanliga filformat, inklusive PDF-filer och DTP-format som FrameMaker® och InDesign®. När vi konverterar texten till tvåspråkiga översättningsminnen levereras de vanligtvis till dig som .tmx-filer, men andra format är också möjliga.

Minskade översättningskostnader
Konsekvent terminologi
60+ stödda filformat
Rätt bruk av fackuttryck

Filbearbetning och formatering

Vi arbetar med många olika filformat, från i stort sett alla ordbehandlingsformat och kalkylformat till program för presentationer, PDF-format och komplexa DTP-filer. Vi accepterar även uppdrag i diverse tvåspråkiga format, som exempelvis Trados, Transit, MemoQ m.m.

Om vi inte tidigare har arbetat med ett specifikt filformat (du kan kontrollera standard filformat här), är chansen god att vi fortfarande kan arbeta med filerna. Programmerarna på vår egen utvecklingsavdelning kan ta fram nya filter, som gör att vi kan arbeta med praktiskt taget alla filformat. Vi brukar nästan alltid lyckas med dessa konverteringar så att resultatet passar våra översättningssystem.

Upprättande av ordlistor för korrekt terminologi

Varje språk, varje industri och även vartenda företag använder särskilda uttryck som måste användas konsekvent för att översatta dokument ska vara rätt och förstås av alla (detta gäller i synnerhet för exportföretag). idioma kan skapa ordlistor från grunden med utgångspunkt från dina befintliga, flerspråkiga dokument, och vi kan även uppdatera befintliga ordlistor med fler termer och fler språk.

Hälsokoll och underhåll av översättningsminnen

Om du redan har utvecklat översättningsresurser, men känner dig osäker på innehållet i dina översättningsminnen och deras skick hjälper vi gärna till med en kontroll av dem och ger dig en rapport över eventuella brister. Det är ganska vanligt att översättningsminnen föråldras och inte längre reflekterar innehållet i aktuella dokument. Även om du har gjort dig mödan att skapa ett översättningsminne, är risken stor att minnet inte innehåller alla ändringar och tillägg som har införts i dina dokument. En hälsokoll av dina översättningsminnen omfattar en granskning och uppdatering av dina dokumentresurser om eventuella fel hittas. Vi har den expertis som krävs, och denna hälsokoll kan ge en fingervisning om eventuella problem. Du får en rapport från kontrollen och kan då bestämma om du vill att våra facköversättare ska korrigera felen som detekterats. Om du vill pröva denna tjänst, ber vi dig kontakta våra projektledare. For mer information om översättningsminnen, se

TM wiki – Allt du behöver veta om översättningsminnen.

Logga in
Skapa ett gratis konto nu
Den här webbplatsen använder cookies för att analysera webbplatsstrafik, förbättra de tillhandahållna tjänsterna och för att du ska få bäst möjlig nytta av vår hemsida.

Ta reda på mer.

Förstått