CrossCheck® har utvecklats för att stödja de typiska tvåspråkiga filformaten som används inom översättningsbranschen: TMX, Xliff, Trados TM (*.rtf, *.ttx).

För att använda NextDoc, loggar du in på ditt idioma WORLD™-konto via world.idioma.com och klickar på NextDoc-ikonen. Följ instruktionerna på skärmen.

NextDoc jämför ett gammalt och ett nytt, uppdaterat dokument och beräknar det antal ord som behöver översättas. Om du vill att idioma ska sköta översättningen, för du även ett kostnadsförslag med leveranstid för de olika språken. Om du godkänner offerten ska du ladda upp DTP-filerna för de andra språken och klicka på Order-knappen.

1. Ladda upp dina dokument

I detta först steg ska du:

 • Välja källspråk.
 • Ladda upp de gamla och nya versionerna av dina källfiler.
 • Välja önskad tjänstenivå. Efter uppladdning är källfilerna klara för parkoppling. Klicka när du är klar på den oranga ikonen för att fortsätta.

2. Para samman källfilerna

 • Kontrollera att de nya och gamla källfilerna har parats rätt samman.
 • Filer som matchar varandra måste vara på samma rad.
 • Bocka för rutan "All Files are paired" efter sammanparningen och klicka på "DONE".

3. Välj önskad tjänstenivå

Tjänsten Full inkluderar märkning av dina gamla DTP-filer så du enkelt kan se var text ska införas eller raderas. Filen med nyöversatta textstycken har länkar till märkningen i DTP-filerna, vilket underlättar införingen av ny text.

4. Kontrollera resultatet av filjämförelsen

När filerna har jämförts visas en översikt av hur många paragrafer som har:

 • Ändrats
 • Lagts till
 • Raderats tillsammans med totalt antal ändrade ord.

5. Para samman målfilerna

När du har laddat upp dina målfiler, ska de paras samman på samma sätt som källfilerna. Klicka därefter på Continue. Därmed visas en offert för projektet.

Logga in på ask.idioma.com och klistra in texten som du vill ställa frågor om. Klicka på en av de fördefinierade frågorna och skriv eventuellt en kommentar. Frågorna skickas vidare till en infödd facköversättare för kontroll och besvaras inom några timmar.

Gå till translation.idioma.com.

 1. Ladda upp ditt material
  Du kan ladda upp filer eller skriva in vanlig text (eller endast ange antalet ord om du endast är intresserat av ett pris).
  Du kan också ladda upp översättningsminnen, ordlistor och referensdokument som automatiskt reducerar priset och leveranstiden om det går att återanvända text från minnet.
 2. Välj språk
  Välj bland mer än 70 språk och över 5 000 språkkombinationer. Dra fördel av TransferLanguage™-teknologin utvecklad av idioma®.
 3. Välj en tjänstenivå
  * MINI EXPRESS – För små, brådskande översättningar (upp till 200 ord). Leverans inom 4 arbetstimmar (CET).
  * STANDARD – Normal leveranstid (200–1 000 ord: 24 timmar, därefter 2 000 ord per dygn). 1 översättare, 1 språkgranskare.
  * TEAM – För snabbare leverans av större projekt. 2 eller fler översättare, 1 korrekturläsare.

MS Office, Open Office, de flesta DTP-filformat, xliff, xml, de flesta tvåspråkiga textfilformat och många, många fler.

Våra översättare arbetar på särskilda kontrakt och under tystnadsplikt. Eftersom alla översättare har lokal förankring kan de följa dagens trender och är som så alltid uppdaterade i språket de översätter till. Alla översättare arbetar även med idiomas obligatoriska kvalitetssäkringsverktyg för att garantera att våra leveranser möter kundförväntningarna.

Logga in
Skapa ett gratis konto nu
Den här webbplatsen använder cookies för att analysera webbplatsstrafik, förbättra de tillhandahållna tjänsterna och för att du ska få bäst möjlig nytta av vår hemsida.

Ta reda på mer.

Förstått