SPRÅK VI STÖDJER

Albanska

Albanska är ett språk som huvudsakligen används i Albanien och Kosovo, men det brukas också i andra delar på Balkan med albanska befolkningar så väl som i vissa samhällen i Grekland. Språket härstammar från den indoeuropeiska språkgruppen. 1908 utvecklades en officiell, standardiserad albanska med det latinska alfabetet som grund. Tidigare hade det skrivits med olika alfabeten, som det grekiska, arabiska (den turkiska versionen) och kyrilliska. Ungefär 6 miljoner människor talar albanska idag.

 • Officiellt språk i Albanien och Kosovo
 • Minoritetsspråk i delar av Makedonien, Montenegro och Italien


Alfabet:
A , B, C, Ç, D, Dh, E, Ë, F, G, Gj, H, I, J, K, L, Ll, M, N, Nj, O, P, Q, R, Rr, S, Sh, T, Th, U, V, X, Xh, Y, Z, Zh a , b, c, ç, d, dh, e, ë, f, g, gj, h, i, j, k, l, ll, m, n, nj, o, p, q, r, rr, s, sh, t, th, u, v, x, xh, y, z, zh

Baskiska

Det baskiska språket talas av folket i Baskien, ett geografiskt område i nordöstra Spanien som sträcker sig ändabort till franska gränsen och ett stycke in i sydvästra Frankrike. Denna region har under de senaste århundraden krympt. På senaste tiden har språket återupplivats i samband med den baskiska nationalistiska rörelsen.

Det finns många olika basiska dialekter- Huvuddialekten är dock Euskara Batua, som innebär en standard som introducerades på 1960-talet och ingår i de baskiska skolonas utbildningsprogram.

Baskiska talas av knappt en miljon människor. Språket delar officiell status med spanska i de baskiska regionerna, men har inte någon officiell status i franska regioner..

Alfabet:
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Vitryska

Viytryska är ett östslaviskt språk som talas av mellan 7 och 9 miljoner människor, av vilka de flesta bir i Vitryssland. Språket har officiell status i Vitryssland och delar av Polen. Det är närmast besläktat med ukrainska och är ett minoritetsspråk i Ukraina.

Vitryska använder det kyrilliska alfabetet, men har tidigare även använt latinska bokstäver. Fastän vitryska har haft turbulent förflutet och ursprungligen ansågs vara ett landsbygdsspråk för bönder, och till och med fick hade en sekundär ställning efter det andra världskriget, så har det överlevt som ett nationellt och officiellt språk i Vitryssland. Denna status delas med ryska. Vad som är förvånande är att Vitrysslands befolkning på 9,5 miljoner kan endast kring hälften skriva språket, medan hela tio procent inte förstår det överhuvudtaget. Enligt en undersökning från 2009, pratar mer än 70 % av den vitryska befolkningen ryska hemma.

Alfabet:
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ы Ь Э Ю Я а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ы ь э ю я

Bosniska

Bosniska är en variant av serbokroatiska. Språket använde ursprungligen det kyrilliska alfabetet, men använda idag latinska bokstäver som resultat av påverkan från serbokroatiska då Bosnien var en del av den Socialistiska Förbundsrepubliken Jugoslavien. Båda alfabeten räknas som likvärdiga, men idag minskar användningen av kyrilliska alltmer. Det kyrilliska alfabetet har dock har stor inverkan på det bosniska språkets utveckling och utgör en viktig länk till Bosniens förflutna.

Bosnien har sedan 1990-talet utvecklats avsevärt och har lyckats integrera literära traditioner från 1900-talet med övertagandet av många muslimska och orientaliska låneord.

Federationen Bosnien och Hercegovina har officieltl tre språk: bosniska, kroatiska och serbiska. Talare av de tre språken förstår varandra. Bosniska använt vitt och brett på Balkan-halvön.

 • Officiellt språk i Bosnien-Hercegovina och Montenegro
 • Moderspråk hos drygt 2 miljoner människor

Alfabet:
Latin
A B C Č Ć D Dž ĐE F G H I J K Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž
a b c č ć d dž đ e f g h I j k l lj m n nj o p r s š t u v z ž

Kyrillisk
А Б Ц Ч Ћ Д Џ Ђ Е Ф Г Х И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Ш Т У В З Ж
а б ц ч ћ д џ ђ е ф г х и ј к л љ м н њ о п р с ш т у в з ж

Bulgariska

Bulgariska är ett sydslaviskt språk som talas i Bulgarien och vissa delar av Ukraina och Moldavien, befolkade av bulgariska minoriteter. Det är det enda slaviska språket som inte har några kasus för substantiv och adjektiv, till skillnad från ryska, serbiska, polska, tjeckiska och andra språk i gruppen. Det är nära besläktat med makedonska och serbiska. Bulgariska använder det kyrilliska alfabetet. Bulgarerna är stolta över att ha uppfunnit detta alfabet. St Cyril och St Methodius dag firas som en officiell helgdag i Bulgarien.

 • Talas av ungefär 10 miljoner människor, varav 8 miljoner i Bulgarien
 • Officiellt språk i Bulgarien
 • Officiellt EU-språk sedan 2007
 • Kyrilliska är EU:s tredje officiella alfabet


Alfabet:
А Б Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я а б г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ь ю я

Katalanska

Katalanska är ett romanskt språk. Det är officiellt språk i Andorra och åtnjuter med-officiell status i några spanska samhällen, huvudsakligen på den spanska östkusten, bland andra i Valencia, där det kallas valenciska. I likhet med spanska härstammar också katalanska från vulgärlatin. Språket har haft en problematisk historia, tidvis har användningen förbjudits. I dag görs försök att återuppliva språket, bland annat av Generalrådet för Pyrénées-Orientales, för att främja det bland allmänheten och i utbildningen.

 • Mellan 9 och 10 miljoner talare, inte nödvändigtvis som modersmål.


Katalanska använder det latinska alfabetet och använder akut accent (é, í, ó, ú) och grav accent (à, è, ò).

Alfabet:
A B C Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Kroatiska

Kroatiska är ett sydslaviskt språk som främst används i Kroatien, av kroater som lever i Bosnien och Hercegovina, i grannländer där kroater utgör autoktona samhällen och delar av den kroatiska diasporan. Det klassificeras ibland som tillhörande det Centralsydslaviska diasystemet (också kallat ”Serbo-Kroatiska”).

Det moderna kroatiska standardspråket är en kontinuerlig utväxt av mer än niohundra år av litteratur skriven på en blandning av kroatisk kyrkslavoniska och det folkliga språket. Kroatisk kyrkslavonska övergavs i mitten av 1400-talet, och kroatiska som omfattas i en rent folklig litteratur (kroatisk litteratur) har funnits i mer än fem århundraden.

 • Talas av 4 800 000 som modersmål och ungefär 6,5 miljoner människor i hela världen
 • Kroatiska är officiellt språk i Kroatien
 • Tre-bokstavs kod: HRV


Det kroatiska alfabetet baseras på det latinska alfabetet med de speciella bokstäverna ć, č, đ, š, ž, dž; det har inte q, w, x, y

Alfabet:
A B C Č D Dž Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž a b c č d dž đ e f g h i j k l lj m n nj o p r s š t u v z ž

Tjeckiska

Tjeckiska är ett västslaviskt språk som ungefär 12 miljoner talar som modersmål. Čeština, Tjeckiska, är ett namn bildat från en slavisk stam av tjecker som befolkade centrala Böhmen för länge sedan.

Idag är det officiella och huvudsakliga språket i Tjeckien och talas av tjecker över hela världen (speciellt av immigranter i USA, Kanada och Ukraina). Tjeckiska liknar och är begripligt för den som talar slovakiska.

 • Officiellt EU-språk
 • Vissa ord har ingen vokal: zmrzl (stelfrusen), ztvrdl (härdad), scvrkl (krympt), vlk (varg) och smrt (död)


Det tjeckiska alfabetet innehåller konsonanten ř, ett fonem som sägs vara unikt för det tjeckiska språket.

Alfabet:
A Á B C Č D Ď E É Ě F G H Ch I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž a á b c č d ď e é ě f g h ch i í j k l m n ň o ó p q r ř s š t ť u ú ů v w x y ý z ž

Danska

Danska är ett skandinaviskt språk, en gren av germanska. Det är närmast släkt med norska och svenska.

 • 5,3 miljoner har danska som modersmål
 • Danska är officiellt andraspråk på Grönland och Färöarna
 • Officiellt EU-språk


Förutom det engelska standardalfabetet slutar danska med … X Y Z Æ Ø Å.

Alfabet:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

Holländska

Holländska är ett västgermanskt språk som främst används i Nederländerna och Belgien. Det är nära släkt med andra västgermanska språk (t.ex. engelska, västfrisiska och tyska) och lite mer avlägset med de nordgermanska språken. Holländska har starkt influerat afrikaans, ett av de officiella språken i Sydafrika och det mest allmänt förstådda i Namibia.
 • Talas av 24 miljoner människor i världen, främst i Nederländerna och Belgien.
 • Holländska är ett officiellt språk i Belgien. Ibland kallas det flamländska, vlams, som innefattar en grupp holländska dialekter med små skillnader från standardholländskan.
 • Officiellt EU-språk

Förutom det engelska standardalfabetet slutar holländskan med … X Y IJ Z.

Alfabet:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y IJ Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y ij z

Engelska

Engelska talas som modersmål av ungefär 375 miljoner människor och som andraspråk av ungefär 375 miljoner engelsktalande i världen. Engelska är officiellt språk i 53 länder och har en särskild status i åtminstone mer än tjugo ytterligare länder med en total befolkning på över två miljarder.

 • Officiellt EU-språk
 • Ett av sex officiella FN-språk
 • Ett av Europakommissionens tre arbetsspråk
 • Talas av mer än 250 miljoner människor i USA, 180 miljoner i Indien, 58 miljoner i Storbritannien, 18 miljoner i Kanada och 16 miljoner i Australien
 • Modern engelska är det dominerande språket vid internationell kommunikation.


Alfabet:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Estniska

Estniska hör till den Finsk-Ugriska språkgruppen, som har sina rötter någonstans bortom Uralbergen. Idag finns flera dussin små Finsk-Ugriska befolkningar i norra Europa, i Volga och Ural-regionerna och i Sibirien och nordligaste Ryssland. Närmast estniska ligger de finska språken, framförallt finska.

 • Estniska talas idag av färre än en miljon människor i Estland och i mindre samhällen spridda över världen.
 • Estniska är officiellt språk i republiken Estland.
 • Officiellt EU-språk


Förutom det engelska standardalfabetet innehåller estniska Š Ž Õ Ä Ö Ü. Låneord kan innehålla F, Š, Z och Ž, medan C, Q, W, X och Y används för att skriva utländska egennamn. Dessa bokstäver räknas inte som en del av det estniska alfabetet.

Alfabet:
A B D E G H I J K L M N O P R S T U V Õ Ä Ö Ü a b d e g h i j k l m n o p r s t u v õ ä ö ü

Finska

Finska tillhör den Finsk-Ugriska språkfamiljen och är nära släkt med estniska och samiska. Det är officiellt språk i Finland och används av finskspråkiga minoriteter i Sverige och Estland. Majoriteten (mer än 90%) av Finlands befolkning talar finska, resten svenska och samiska.

 • Finska talas av lite mer än 5 miljoner människor i Finland
 • Officiellt EU-språk


I det finska alfabetet är ’Å’ taget från det svenska alfabetet och är överflödigt på finska, men har behållits enbart för att skriva finlandssvenska egennamn.

Alfabet:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö

Flemish

Flemish, or Vlaams in Dutch, is the standard Dutch variant spoken in the Belgian region of Flanders. It includes several dialects, all of which are interrelated with the southwestern dialects of Dutch.

Flemish is highly similar to the Dutch languages used in the Netherlands. The main differences are in pronunciation and frequency of certain words. Because certain words (around 3-4,000) are more frequent in Belgian Dutch, many refer to the language as Flemish, however the words are indeed part of standard Dutch. There are no spelling differences between Dutch in Belgium and Dutch in the Netherlands.

 • 6.1 millions speakers in Flanders, Belgium

Standard Dutch alphabet:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y IJ Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y ij z

Franska

Franska är ett romanskt språk som talas av 65 till 80 miljoner människor runt hela världen som modersmål, och av ytterligare 200 miljoner som andra eller tredjespråk. De flesta människor med språket som modersmål bor i Frankrike, medan de flesta övriga bor i Kanada, Belgien, Schweiz, fransktalande Afrika, Luxemburg eller Monaco. Franska härstammar från det latinska språket i Romarriket. Idag är det officiellt språk i 29 länder, speciellt i många afrikanska länder, de flesta tidigare franska eller belgiska kolonier.

 • Officiellt EU-språk
 • Ett av Europakommissionens tre arbetsspråk


Engelskt standardalfabet med tillagda ligaturer (œ och æ) och också frekvent användning av akut accent ( ´ ), grav accent ( ` ), cirkumflex ( ˆ ), trema ( ¨ ) och cedilj ( ¸ ). Diakritiker påverkar inte den primära alfabetiska ordningen.

Alfabet:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Galiciska

Galiciska är ett språk som talas i nordvästra Spanien. Det har utvecklats från ett kungadöme i Galicien, som numera utgör en del av Portugal. Många fasthåller att galiciska är syskon med portugisiska, men idag anses modern galiciska till största delen vara ett oberoende språk.

Galiciska talas av cirka tre miljoner människor i Galicien, där språket tillsammans med kastiliansk spanska har officiell status. Språket är dock det första språket inom den offentliga förvaltningen. Galiciska undervisas från lågstadiet hela vägen upp till universitetsnivå.

Alfabet:
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
Bokstäverna J, K, W och Y används endast i låneord.

Tyska

Tyska är officiellt språk i Tyskland och Österrike och ett av de officiella språken i Schweiz och Belgien. Det används av mer än 100 miljoner talare och tillhör den västgermanska gruppen av germanska språk. Förutom standardtyska i Tyskland som talas av 88 miljoner har österrikisk tyska (Österreichisches Deutsch) 8 miljoner talare och schweizisk tyska (Schweizerdeutsch) 5 miljoner.

 • Officiellt EU-språk
 • Modersmål för ungefär 100 miljoner människor och ungefär 80 miljoner övriga talare
 • Ett av Europakommissionens tre arbetsspråk


Samma som engelska alfabetet med Ä, Ö, Ü / ä, ö, ü, ß tillagda Vid sortering behandlas dessa extra bokstäver som deras basbokstäver, som om prickarna (umlauts) inte fanns.

Alfabet:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Grekiska

Det grekiska språket (eller modern grekiska som det ibland kallas) tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen och är fortsättningen på den antika grekiskan. Båda språken delar nästan samma alfabet, grammatik, syntax och ordförråd. Modern grekiska är därför det närmast besläktade språket med antik grekiska, från vilket det latinska språket och alla latin-härledda språk influerades. Det grekiska alfabetet anses vara det tidigaste europeiska alfabetet.

 • Talas av över 17 miljoner människor i hela världen, främst i Grekland men också i USA, Kanada, Tyskland, Brasilien, Australien osv. En grekisk dialekt (Cypriotgrekiska) talas också på Cypern
 • Grekiska är det officiella språket i Grekland och på Cypern


 • Officiellt EU-språk


Det grekiska alfabetet har 24 bokstäver medan det engelska har 26.

Alfabet:
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω

Ungerska

Ungerska är ett icke-indoeuropeiskt språk, medlem av den Finsk-Ugriska språkgruppen (i likhet med finska och estniska). Det ungerska ordförrådet har lånat ganska många ord från turkiska språk, slaviska språk och tyska.

 • Ungerska har ungefär 14,5 miljoner modersmålstalare, de flesta i Ungern och dess sju omgivande länder
 • Agglutinerande språk, med en omfattande användning av suffix och prefix
 • Använder vokalharmoni
 • Ungerska använder det latinska alfabetet, med flera extra bokstäver: accentuerade vokaler (á, é, í, ó, ö, ő, ú, ü, ű), digrafer (två tecken som representerar en enda bokstav (cs, dz, gy, ly, ny, sz, ty, zs) och även en trigraf (dzs))
 • Officiellt EU-språk


Bokstäver med diakritiska tecken ses som olika bokstäver. Vokaler som skiljer sig åt enbart på längden behandlas likadant när ord sorteras. Exempel: O och Ó skiljs inte åt vid sortering, inte heller Ö och Ő, men de sista två kommer efter O:en.

Alfabet:
A Á B C Cs D Dz Dzs E É F G Gy H I Í J K L Ly M N Ny O Ó Ö Ő P (Q) R S Sz T Ty U Ú Ü Ű V (W) (X) (Y) Z Zs a á b c cs d dz dzs e é f g gy h i í j k l ly m n ny o ó ö ő p (q) r s sz t ty u ú ü ű v (w) (x) (y) z zs

Isländska

Isländska är ett nordgermanskt språk och är språket på Island. Det liknar färöiska och västnorska dialekter som sognamål. Isländska härstammar från fornnordiska.

 • Talas av ungefär 300 000 människor, dvs. hela Islands befolkning
 • Det isländska folkets isolation har inneburit att språket har behållit sin renhet genom århundradena


Alfabet:
A Á B D Ð E É F G H I Í J K L M N O Ó P R S T U Ú V X Y Ý Þ Æ Ö
a á b d ð e é f g h i í j k l m n o ó p r s t u ú v x y ý þ æ ö

Irländska

Irländska, även kallat iriska, är ett gaeliskt språk från den indoeuropeiska språkfamiljen. Det härrör från Irland, och talades historiskt av irländarna, men idag talar bara en liten del av befolkningen språket. Iriska har status som republiken Irlands nationella och första officiella språk, det röstades fram som ett officiellt språk för Europeiska Unionen 2005 och erkänns som minoritetsspråk i Nordirland.

I Republiken Irland har iriska till stor del förlorat mot engelskan, men det är fortfarande ett obligatoriskt ämne i skolorna, och alla officiella dokument som ges ut av den irländska regeringen måste publiceras både på iriska och engelska eller enbart iriska.

Iriska talas som modersmål bara på delar av Irland, främst på västkusten.

 • Officiellt EU-språk
 • Modersmålstalande uppskattas till mellan 20 000 och 30 000


Alfabet:
A Á B C D E É F G H I Í L M N O Ó P R S T U Ú
a á b c d e é f g h i í l m n o ó p r s t u ú

Italienska

Italienska tillhör den romanska språkgruppen. Det är officiellt språk i Italien och San Marino, och ett av de officiella språken i Schweiz. Italienska talas av ungefär 58 miljoner människor i Italien, 30 000 i San Marino och 840 000 i Schweiz. Italienska räknas som det 4:e eller 5:e mest studerade språket i världen.

 • Officiellt EU-språk
 • Huvudspråk i Vatikanen


Använder samma bokstäver som det engelska alfabetet med akut, grav och cirkumflex accent på vokalerna.

Alfabet:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Latin

Latin är Vatikanens officiella språk. Det härrör från den indoeuropeiska grenen, från vilken italienska, spanska, portugisiska och rumänska härstammar. Trots att det talades i medelhavsområdet påverkade det också de germanska språken och används för närvarande för förkortningar (”e.g.” kommer från det latinska ”exempli gratia” och ”i.e.” står för ”id est”). Latinsk terminologi är allmänt använd, bland annat inom filosofi, medicin, biologi, juridik och för officiella ändamål.

 • Latin talas dagligen av ungefär 800 personer
 • Latin är det officiella språket i Vatikanen


Jämfört med det engelska alfabetet har det latinska språket 23 bokstäver och saknar bokstäverna: J, U och W och har ingen kursiv skrift.

Alfabet:
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z
a b c d e f g h i k l m n o p q r s t v x y z

Lettiska

Lettiska är ett av två levande baltiska språk (det andra är litauiska), en egen grupp av den indoeuropeiska språkfamiljen. Lettiska är ett flekterande språk med flera analytiska former, tre dialekter och tyskt syntaktiskt inflytande. Det moderna lettiska alfabetet använder 22 omodifierade bokstäver från det latinska alfabetet (alla utom Q, W, X och Y). Ytterligare elva bokstäver har lagts till genom modifikation. Lettisk stavning har nästan perfekt korrespondens mellan grafem och fonem. Varje fonem har sin egen bokstav så att en läsare inte behöver lära sig hur ett ord uttalas utan bara uttala det.

 • Lettiska är det officiella statsspråket i Lettland.
 • Det finns ungefär 1,5 miljon med lettiska som modersmål i Lettland och ungefär 150 000 utomlands.
 • Lettiska är ett officiellt EU-språk.


Alfabet:
A, Ā, B, C, Č, D, E, Ē, F, G, Ģ, H, I, Ī, J, K, Ķ, L, Ļ, M, N, Ņ, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž a b c d e f g h i k l m n o p q r s t v x y z

Litauiska

Litauiska är ett indoeuropeiskt språk i den baltiska grenen. Det är nära släkt bara med lettiska, och det var inte förrän år 800 som de två språken började skiljas åt. Det litauiska språket är ett mycket flekterande språk i vilket relationen mellan delar av tal och deras roller i meningar uttrycks med många flexioner.

 • Litauiska har 3,4 miljoner modersmåls-talare.
 • Det talas i Litauen och, som litauiska etniska minoriteters språk, i Storbritannien, Irland, Polen, Vitryssland, Kanada USA och andra länder.
 • Det är officiellt språk i Litauen.
 • Officiellt EU-språk.


Det litauiska språket använder ett modifierat latinskt alfabet. For sortering, notera positionen för ”Y”.

Alfabet:
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž a ą b c č d e ę ė f g h i į y j k l m n o p r s š t u ų ū v z ž

Luxemburgska

Luxemburgiska talas i Luxemburg där det är det officiella språket. Språket talas även i mindre delar av Belgien samt Frankrike. Det tillhör den västgermanska språkgruppen och existerar som flera olika dialekter.

Luxemburgiska saknade ett officiellt ortografiskt system ändra fram till mitten av 1900-talet, men idag regleras standard luxemburgiska genom en ortografisk standard som introducerades i 1975 och en stavningsreform som antogs i 1999.

 • Officiellt språk i Luxemburg
 • Talas av 300 000 människor

Alfabet:
Det luxemburgiska alfabetet består av de 26 latinska bokstäverna och har tre modifierade bokstäver: é, ä och ë.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Makedonska

Makedonska är det officiella språket i Makedonien, ett land geografiskt lokaliserat på Balkan och gränsande till Serbien, Albanien, Grekland och Bulgarien. Det är ett minoritetsspråk i Albanien. Språket tillhör den sydslaviska grenen av de indoeuropeiska språken och är nära släkt med Bulgariska och Serbiska med ömsesidig förståelse mellan de tre språken.

 • Ungefär 2 miljoner talare förutom ungefär 500 000 i resten av världen


Det makedonska alfabetet använder väsentligen de kyrilliska bokstäverna, men det har även influerats av de bulgariska och serbiska alfabetena.

Alfabet:
А Б В Г Д Ѓ Е Ж З Ѕ И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш а б в г д ѓ е ж з ѕ и ј к л љ м н њ о п р с т ќ у ф х ц ч џ ш

Maltesiska

Maltesiska är Maltas nationella språk, en ö i Medelhavet, där det åtnjuter med-officiell status tillsammans med engelska sedan 1934. Maltesiska kommer från Siculo-Arabiska (den arabiska dialekt som utvecklades på Sicilien och resten av södra Italien), men har lånat ett stort ordförråd från sicilianska, italienska och nyligen också engelska. Procenten lånade ord uppskattas till mer än 50%. Det är det enda semitiska språket som skrivs med det latinska alfabetet.

Idag finns bland allmänheten en trend mot ökad användning av engelska, och många föräldrar väljer numera att uppfostra barnen med engelska.

 • Officiellt EU-språk
 • Det finns uppskattningsvis 500 000 maltesisktalande, varav 400 000 bor på Malta


Alfabet:
A B Ċ D E F Ġ G H Ħ I IE J K L M N O P Q R S T U V W X Z Ż
a b ċ d e f ġ g h ħ i ie j k l m n o p q r s t u v w x z ż

Moldoviska

Moldoviska är det officiella språket i republiken Moldavien, ett land med ungefär 700 000 invånare. Det är stort sett samma som det rumänska språket, och många moldovier ser rumänska som sitt modersmål. Fram till 1989 skrevs moldaviska med det kyrilliska alfabetet, efter det antogs det latinska alfabetet och sedan 1994 använder språket officiellt det latinska alfabetet genom ett konstitutionellt dekret. Det kan emellertid också transkriberas med det kyrilliska alfabetet (så-kallad Moldoviska), och i Transnistrien, ett territorium inom den Moldaviska republiken, används fortfarande det kyrilliska alfabetet.

Alfabet:
A B V G/Gh D E/Ie J G Z I/Ii I C/Ch L M N O P R S T U F H Ţ C Ş Â/Î I Ă Iu Ea
a b v g/gh d e/ie j g z i/ii i c/ch l m n o p r s t u f h ţ c ş â/î i ă iu ea

Montenegrinska

Montenegrinska är namnet som getts till den Ijekavian-Shtokaviska dialekten som talas i Montenegro. Montenegrinska är ett sydslaviskt språk. I januari 2008 bildade Montenegros regering Rådet för kodifiering av det Montenegrinska språket med målet att standardisera det Montenegrinska språket efter internationella normer.

 • Talas av över 140 000 människor främst i Montenegro.
 • Montenegrinska utropades till det officiella språket i Montenegro i den nya konstitutionen den 22 oktober 2007.


Alfabet:
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
a b c č ć d đ e f g h i j k l m n o p q r s š t u v w x y z ž

Norska

Norska är ett skandinaviskt språk och en gren av de germanska språken. Två standardvarianter av norska finns: bokmål och nynorsk. Nynorsk används främst i de västra regionerna och talas av ungefär en halv miljon människor. Bokmål används av resten av Norge och är fortfarande den föredragna varianten för att skriva på norska. Idag har nynorsk och bokmål likvärdig juridisk status i Norge.

 • Norska har lite mer än 4 miljoner modersmåls-talare (av vilka ungefär en halv miljon använder nynorsk).
 • De privata och kommersiella sektorerna av Norges ekonomi domineras helt av bokmål, medan alla offentliga organ upprätthåller båda varianterna.


Förutom det engelska standardalfabetet slutar norska med… X Y Z Æ Ø Å.

Alfabet:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

Polska

Polska är ett västslaviskt språk, ett officiellt språk i Polen. Det är närmast släkt med tjeckiska och slovakiska. Polska är starkt flekterande med sju kasus för substantiv, pronomen och adjektiv. Det har också ett komplicerat genussystem men har bara tre tempus.

 • Talas av ungefär 46 miljoner människor i världen, främst i Polen (ungefär 38 miljoner), och av immigranter i många länder i Europa, Förenade Arabemiraten och USA (11 miljoner polskamerikaner)
 • Det finns inga bestämda eller obestämda artiklar i polska
 • Officiellt EU-språk


Alfabet: Alfabet: Förutom det latinska standardalfabetet använder polska 9 specialtecken (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż; Ą, Ć, Ę, Ł, Ń, Ó, Ś, Ź, Ż) och speciella teckenpar (ch, cz, dz, dż, dź, sz, rz) som representerar ljud som inte täcks av det latinska alfabetet.

Alfabet:
A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż

Portugisiska

Portugisiska är ett romanskt språk som kommer från det som nu är Galicien (Spanien) och norra Portugal. Det härstammar från det latinska språk som talades av de romaniserade för-romerska folken på iberiska halvön för ungefär 2000 år sedan. Det spreds över världen under 1400- och 1500-talen när Portugal etablerade ett kolonialt och kommersiellt imperium. Det är ett av världens stora språk, rankat som 6:a enligt antal modersmåls-talare (ungefär 180 miljoner).

För närvarande håller ett nytt internationellt ortografiskt avtal på att införas för det portugisiska språket. Det är ett försök att förena portugisiskan i Portugal och Brasilien, som planeras vara slutfört ungefär 2015.

 • Portugisiska är det officiella språket i Portugal och Brasilien och ett antal länder i Afrika..
 • Portugisiska är ett officiellt EU-språk.


Tillsammans med spanska är portugisiska det snabbast växande språket i Europa. Portugisiska använder 23 bokstäver från det latinska alfabetet med fem diakritiker.

Portugisiska använder också Á, Â, Ã, À, Ç, É, Ê, Í, Ó, Ô, Õ, Ú.

Dessa räknas inte som separata bokstäver och har inte egna inlägg i ordböcker.

Alfabet:
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Z
a b c d e f g h i j l m n o p q r s t u v x z

Rumänska

Rumänska är ett romanskt språk, främst använt i Rumänien och också Moldavien. Det är nära släkt med andra latinska språk, som spanska, portugisiska och italienska. Det är också släkt med och mycket lika moldaviska, som används i Moldavien.

 • Officiellt språk i Rumänien och Moldavien
 • Rumänska har 22 miljoner modersmåls-talare i Rumänien
 • Officiellt EU-språk


Förutom det engelska standardalfabetet har rumänska specifika ljud …Ă, Î, S, Ţ.

Alfabet:
A Ă Â B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S Ş T Ţ U V W X Y Z a ă â b c d e f g h i î j k l m n o p q r s ş t ţ u v w x y z

Ryska

Ryska är det mesta talade av de slaviska språken, och det största inhemska språket i Europa. Det tillhör familjen indoeuropeiska språk. P.g.a. Sovietunionens status som supermakt hade ryska stor politisk betydelse under 1900-talet. Ryska är modersmål för ungefär 165 miljoner människor och andraspråk för ytterligare 110 miljoner. Över en fjärdedel av världens vetenskapliga litteratur publiceras på ryska.

 • Talas huvudsakligen i Ryssland och Vitryssland
 • Talas i en del av de nya EU-länderna
 • Ett av FN:s sex officiella språk


Alfabet:
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я

Serbiska

Serbiska ingår i den sydslaviska språkgruppen och är det officiella språket i Serbien och Bosnien-Hercegovina. Serbiska kan skrivas med två olika alfabeten: Serbisk kyrillisk skrift och serbisk latin. Båda skrivsystemen stöddes i Jugoslavien. Den kyrilliska skriften har officiell status i 2006 års serbiska konstitution, men den latinska skriften fortsätter att vinna mark som ett resultat av dess popularitet i affärsvärlden och hos stadsbefolkningen. Den grundläggande principen i serbiska är ”Skriv som du talar och läs som det är skrivet”.

 • 6,5 miljoner talare i Serbien
 • 500 000 talare i Montenegro
 • 1,6 miljoner talare i Bosnien-Hercegovina


Alfabet:
Kyrilliska
А Б В Г Д Ђ Е Ж З И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ћ У Ф Х Ц Ч Џ Ш
а б в г д ђ е ж з и ј к л љ м н њ о п р с т ћ у ф х ц ч џ ш

Latin
A B C Č Ć D Dž Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž
a b c č ć d dž đ e f g h i j k l lj m n nj o p r s š t u v z ž

Slovakiska

Slovak, också kallat slovakiska, är ett indoeuropeiskt språk tillhörande de västslaviska språken (tillsammans med tjeckiska och polska). Språket är väldigt likt tjeckiska och de två är ömsesidigt förståeliga, med undantag för några dialekter i östra Slovakien som har strukturella skillnader. Slovakiska har influerats av många språk, som tjeckiska, polska, tyska och ungerska.

1993 delades Tjeckoslovakien i Slovakien och den Tjeckiska Republiken och slovakiska blev då Slovakens officiella språk. Språket är emellertid fortfarande mycket nära besläktat med tjeckiskan, med många nära kontakter inom kultur och utbildningsväsende. Av ekonomiska skäl är en stor del av de böcker som publiceras i Slovakien skrivna på tjeckiska.

 • Officiellt språk i Slovakien och Vojvodina (i Serbien)
 • Slovakiska är ett officiellt EU-språk
 • 5 miljoner modersmåls-talare i Slovakien
 • Talas av små minoriteter i USA, Tjeckien och Serbien


Alfabet: A Á Ä B C Č D Ď Dz Dž E É F G H Ch I Í J K L Ľ M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž
a á ä b c č d ď dz dž e é f g h ch i í j k l ľ m n ň o ó ô p q r ŕ s š t ť u ú v w x y ý z ž

Slovenska

Slovenska är ett slaviskt språk som är närmast släkt med kroatiska och en avlägsen släkting till språk som ryska. Det talas av ungefär 2 miljoner människor i Slovenien, så väl som mindre samhällen i grannländer och immigranter i hela världen. Slovenska är ett starkt flekterat språk med några antika grammatiska egenheter, så som det dubbla grammatiska numret. Trots det lilla antalet talare är dialekterna mycket varierande och starka dialekter från motsatta delar av landet, influerade av grannspråken, är praktiskt taget ömsesidigt oförståeliga.

 • Officiellt språk i Slovenien
 • Slovenska är ett officiellt EU-språk.


Slovenska använder det latinska alfabetet, utan bokstäverna Q, X, Y, W och med tillägg av några extra bokstäver. Bokstäverna Q, X, Y, W, används emellertid som oberoende bokstäver i uppslagsverk och ordböcker (och är därför inkluderade i alfabetet här).

Alfabet: A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
a b c č ć d đ e f g h i j k l m n o p q r s š t u v w x y z ž

Spanska

Spanska, eller kastilianska (castellano), är ett indoeuropeiskt, romanskt språk som uppstod i norra Spanien och gradvis spreds i Kungadömet Kastilien och slutligen utvecklades till det huvudsakliga språket för styrande och handel. Det togs med till Afrika, Amerika och Stillahavsasien med expansionen av det Spanska imperiet mellan 1400- och 1800-talet. Det är ett av FN:s sex officiella språk, och efter kinesisk mandarin är det det mest talade språket i världen efter antalet talare som har det som sitt modersmål. Spanska talas, som första eller andra språk, av mellan 450 och 500 miljoner människor.

Spanskan, som andra romanska språk, är en modern fortsättning av talad latin (också kallad vulgärlatin) från ungefär det 3:e århundradet A.D.

Spanska är det officiella språket för mer än tjugo länder, framför allt i Amerika förutom i Spanien, men det talas allmänt på alla fem kontinenter.

 • Officiellt EU-språk
 • Ett av sex officiella FN-språk


Alfabet:
A B C D E F G H I J K L Ll M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l ll m n ñ o p q r s t u v w x y z

Svenska

Svenska är ett av de skandinaviska språken, en gren av de germanska språken. Det är officiellt språk i Sverige och ett av de officiella språken i Finland. Fram till Andra världskriget talades det också i delar av Estland och Lettland.

 • Officiellt EU-språk
 • Talas av ungefär 9 miljoner människor i Sverige
 • Svenska är också ett av de officiella språken i Finland där det talas av ungefär 300 000 människor


Svenska använder det latinska alfabetet och har förutom engelskan dessa tre bokstäver…X Y Z Å Ä Ö.

Alfabet:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö

Turkiska

Turkiska används främst i Turkiet och på Cypern. Det har ungefär 63 miljoner talare, varav många också kan hittas i Grekland, Bulgarien och andra delar av Östeuropa. Turkiska talas också av flera miljoner immigranter i Västeuropa. Turkiska har påverkats starkt av ottomansk turkiska och har spridit sig när det Ottomanska imperiet expanderat. 1928 ersattes den ottomanska skriften med en fonetisk variant av det latinska alfabetet.

 • Talas av 63 miljoner människor främst i Turkiet och Grekland
 • Använder det latinska alfabetet men med några varianter


Alfabet: A B C Ç D E F G Ğ H I I J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z

Ukrainska

Ukrainska är statsspråket i Ukraina, och det nationella språket för ukrainare. Det tillhör de slaviska språken (den östslaviska gruppen), är en del av den indoeuropeiska språkfamiljen och återkommer nu från en lång tids tillbakagång. Det totala antalet ukrainsktalande uppskattas till ungefär 39 miljoner människor. Ukrainska talas också i Ryssland, Polen, Kanada, Slovakien, Vitryssland, Argentina, Brasilien, Australien och Transdniestria (Moldavien).

Historiskt härstammar ukrainska från fornryska. Språkets ordförråd baseras på orden med gemensamt slaviskt ursprung, men innehåller också en stor mängd ord skapade under dess period av egen historisk utveckling. Ukrainska innehåller en mängd lånade ord som ursprungligen kom från tyskan, polskan och andra språk. Sedan 1991 har det självständiga Ukraina gjort ukrainska till det enda officiella statsspråket och fört en politik för att bredda användningen av ukrainskan.

Det ukrainska alfabetet är baserat på det kyrilliska alfabetet och har 33 bokstäver.

Alfabet: А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я
а б в г ґ д е є ж з и і ї й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ь ю я

Arabiska

Arabiska är den heliga koranens språk, och det är även populärt i poesi och litteratur. Arabiska är ett semitiskt språk från den arabo-kanaaneiska undergruppen. Med ungefär 186 miljoner talare hamnar det på sjätte plats bland världens stora språk. Klassisk arabiska används som språk för bön och recitation i hela den islamska världen. Arabiska skiljer sig från latinska språk då det skrivs från höger till vänster, men nummersekvenser, så som telefonnummer, läses från vänster till höger.

Då arabvärlden är mycket stor är det inte förvånande att en stor mängd dialekter har utvecklats.
 • Arabiska är det officiella språket i 25 länder.
 • Arabiska kan delas in på följande sätt: Klassisk arabiska, modern standardarabiska och talspråks-arabiska.
 • Det arabiska alfabetet har tjugoåtta (28) bokstäver.
 • Officiellt FN-språk


 • Alfabet:
  أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي

  Armenska

  Armenska är det officiella språket för Armenien och Nagorno-Karabach (i Azerbajdzjan). Det är ett indoeuropeiskt språk med en egen skrift. Klassisk armenska har importerat många ord från iranska språk men har också lånat ord från både grekiska och latin. Språket har även influerats av arabiska och turkiska språk. Dagens armenska har två huvuddialekter: östlig och västlig.

  • 5,5 miljoner talare


  Alfabet:
  Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ ֆ

  Azerbajdzjansk

  Azerbajdzjanska kallas även azeriska och tillhör den turkiska språkfamiljen. Språket talas av azerbajdzjanska befolkningen i Sydostasien, och då huvudsakligen i Azerbajdzjan och nordvästra Iran. Det är nära besläktat med turkiska, qashqai och turkmenska. Azerbajdzjanska har många låneord uttryck från de persiska, arabiska, osmanska och ryska språken.

  Azerbajdzjanska fick först officiell status i 1956, och då Azerbajdzjan uppnådde självständighet från Sovjetunionen bestämdes det att byta till det latinska alfabetet.

  Det finns två sorters azerbajdzjanska. Det ena sorten är nordazerbajdzjanska som använder både det latinska och det kyrilliska alfabett, medan den andra sorten är sydazerbajdzjanska som har infört det persisk-arabiska skrivsystemet.

  Nordazerbajdzjanska är Azerbajdzjans officiella språk. Det talas huvudsakligen i Azerbajdzjan, Syd-dagestan och längs den kaspiska kusten. Sydazerbajdzjanska talas i de östliga och västliga delarna av Azerbajdzjan samt i delar av Iran och Kurdistan, Irak, Syrien och asiatiska Turkiet.

  • Talas av cirka 25-35 miljoner mäniskor
  • Officiellt språk i Azerbajdzjan
  • Ett av de officiella språken i Dagestan

  Alfabet:
  Latin A Ə B C Ç D E F G Ğ H X I İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z a ə b c ç d e f g ğ ı i j k q l m n o ö p r s ş t u ü v y z

  Bengali

  Bengaliska är ett indoariskt språk som används i området Bengalen i Sydostasien, inklusive Andaman- och Nicobar-öarna. Språket är det sjätte största i världen och daterar minst 1000 år tillbaka, och kanske ännu längre enligt en del.

  Det finns många olika varianter av bengalska, men det som allmänt räknas som huvuddialekten är den västcentrala, som kallas Nadia, och talas i Västbengalen och Bangladesh.

  Precis som det finns många olika dialekter, så har bengalska även olika skrivsätt, där cholito bhasa idag räknas som det vanligaste och utgör standard en för skrivet bengalska. Det antas att det bengalska ordförrådet uppgår till kring 100 000 olika ord.

  Bengalska skrivs från vänster till höger. Språket har samma interpunktion som västvärldens skrivsätt, med denna skillnad att punkt skrivs som ett lodrätt streck (|). Bengalska saknar en officiell sorteringsordning, men man försöker nu att försöka lösa denna brist.

  • Officiellt språk i Bangladesh
  • Officiell språkstatus i Västbengalen, Tripura och Barak Valley (i Indien)
  • Cirka 203 miljoner modermåls-talare

  Alfabet:
  Vokaler:
  অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ

  Konsonanter:
  ক, খ, গ, ঘ, ঙ; চ, ছ, জ, ঝ, ঞ; ট, ঠ, ড, ঢ, ণ; ত, থ, দ, ধ, ন; প, ফ, ব, ভ, ম; য, র, ল, ব; শ, ষ, স, হ; ড়, ঢ়, য়;

  Förenklad kinesiska

  Förenklad kinesiska är det officiella språket som talas av världens största befolkning (1,3 miljarder människor), nämligen Folkrepubliken Kina, och det grundläggande kommunikationsverktyget i dagens mest expansiva ekonomi. Detta språksystem, bestående av flera tusen tecken som alla har en unik betydelse är dramatiskt annorlunda från västerländska språk när det gäller formuleringar, syntax och uttrycksmetoder. Förutom fastlandskina är förenklad kinesiska också ett officiellt språk i Singapore och används dagligen av miljoner utlandskineser som bor på olika platser på jordklotet. Om du letar efter affärsmöjligheteter eller planerar att undersöka marknader i Kina eller Singapore är det definitivt en vinnande strategi att skicka dina meddelanden på förenklad kinesiska!

  • Arbetsspråk i FN.


  Alfabetsexempel:
  欢迎您采用我们的翻译服

  Traditionell kinesiska

  Kinesiska är det viktigaste språket bland de sino-tibetanska. Standardkinesiskan utvecklades gradvis från mandarin i norra Kina under flera hundra år, med Peking-ton som standardton. Traditionell kinesiska är officiellt språk på Taiwan, i Hong Kong och Macau. Skrivsystemet kallas också ’standardtecken’, ’ortodoxa tecken’ och ’komplexa tecken’.

  • Används av flest människor i världen. Nästan en femtedel av världens befolkning, ungefär 1,3 miljarder människor, talar kinesiska som sitt modersmål.
  • Ett av världens äldsta språk, med en 6000-årig historia.
  • V


  Som speciella hieroglyfer i världen har kinesiskan ett tecken som sin minsta enhet. Tecknen är meningsrepresenterande stavelsetecken, med speciella kännetecken av integrationen av syn, röst och mening. Stavelserna kan delas upp i tre delar, nämligen första konsonant, samansatt vokal och ton.

  Alfabetsexempel:
  欢迎您采用我们的翻译服务

  Hebreiska

  Hebreiska är ett semitiskt språk. Biblisk hebreiska är nära besläktat med arabiska och arameiska, som talas i området där många av de bibliska historierna utspelar sig.

  Modern hebreiska skapades som ett attribut till den sionistiska rörelsen. En av dess första och mest ivriga innovatörer var Eliezer Itzchak Perlman från Vitryssland, som skapade mycket av det moderna ordförrådet mellan 1885 och 1922. Herr Perlman är känd för att ha uppfostrat det första ”Hebreisk-talande” barnet – han förbjöd alla att säga ett enda ord på något annat språk i närheten av sin förstfödde son Ben Zion (som senare bytte namn till Itamar).

  Hebreiska är ett av staten Israels två officiella språk tillsammans med arabiska. Modern hebreiska talas av ungefär sex miljoner människor i Israel och en till två miljoner utanför landet. Liturgisk hebreiska används av ganska många fler människor, i både judiska och kristna religiösa sammanhang.

  Hebreiska läses från höger till vänster.

  Hebreiska använder ett karaktäristiskt 22-bokstävers alfabet, med fem bokstäver som har en alternativ form i slutet av ett ord.

  Det hebreiska alfabetet delas av modern och liturgisk hebreiska, och används också av jiddisch.

  Modern hebreiska regleras av en officiell kommitté – Den hebreiska språkakademin. Akademins beslut upphöjs till lag men ignoreras ofta av de som talar språket.

  Alfabet:
  בּ ב ג גּ ג׳ ד דּ ד׳ ה ו וּ וֹ ו׳ ז ז׳ ח ט י ִי כּ ךּ ך כ ל
  / ם מ ן נ ס ע פּ ףּ פ ף ץ צ ץ׳ צ׳ ק ר שׁ שׂ תּ ת ת׳

  Hindi

  Talare av standard hindi, som också betecknas som modern hindi, och talare av urdu kan vanligtvis förstå varandra. Trots att många Hindi- och Urdu-invånare påstår att språken är olika, så är anledningen till detta huvudsakligen religiösa skäl och spänningar mellan olika folkgrupper. Hindi har i stor utsträckning lånat sitt ordförråd från Sanskrit.

  I Indiens författning från 1950 förklarades hindi som Indiens huvudsakliga nationella språk. Det är värt att notera att engelska förklarades som det andra nationella språket.

  Standard hindi grundar sig på khariboli, som är en dialekt i flitig användning kring Delhi och angränsande områden. Dialekten fick på 1600-talet språklig prestige och blev allmänt känd som hindustani, eller Urdu. Efter att Indien blev en självständig stat resulterade en språkreform i standard hindi med moderna grammatiska och ortografiska standarder.

  41 % av Indiens invånare talar standard hindi eller en hindidialekt, inklusive urdu. Hindi räknas som världens fjärde största språk, efter kinesiska, spanska och engelska. Standard hindis vanligaste skriftstil är Devanagari, som även är det vanligaste alfabetet för sanskrit i skrift.

  • Officiellt språk i Indien
  • Knappt 500 miljoner talare (inklusive dialekter)
  • Världens fjärde största språk

  Alfabet:
  अ ब भ क च छ ड/द ध/ढ़ इ फ ग घ ह ई ज क ख ल म न/ण ऑ प फ क्यू र स श ट/त ठ/थ उ व व क्ष य झ

  Indonesiska

  Indonesiska eller Bahasa Indonesia är Indonesiens officiella språk, världens fjärde mest folkrika nation. Det är modersmål för 230 miljoner och talas av ytterligare 1,5 miljon människor i världen, och anses vara ett av de mest talade språken i världen. Språket härstammar från fornmalajiska som användes av handelsmän på Malaya-halvön (Malaysia, Indonesien, Brunei, Singapore), med många ord tagna främst från sanskrit, holländska, arabiska, kinesiska och engelska. Språkets struktur är väldigt enkel, utan pluralformer, genus eller tempus. Indonesiska använder det latinska standardalfabetets 26 tecken, med konsekvent stavning till skillnad från engelska eller franska. Från ett demografiskt, socio-politiskt såväl som från ett handelsperspektiv är indonesiska ett språk att räkna med.

  Alfabet:
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

  Japanska

  Japanska (Nihongo på japanska) talas av ungefär 127 miljoner människor i Japan, plus ett par miljoner människor utanför Japan. Det är officiellt språk i Japan och Angaur. Japanska är inte direkt släkt med något annat språk. Det använder fyra skrivsystem: kanji, hiragana, katakana och romaji. Hiragana är stavelsebildande och används för enkla ord, konjugationer, partiklar och barnböcker. Katakana används för att skriva utländska ord. Kanji baseras på det kinesiska skrivsystemet och består av ungefär 2000 grundläggande tecken, men det finns tusentals flera. Romaji är en romanisering av japanska ord som i stort sett bygger på bokstäverna i det romanska, eller latinska, alfabetet, och används t.ex. för företagsnamn, logotyper och textinmatning av japansk text i datorer. Japanska har lånat många ord från de indoeuropeiska språken, främst engelska.

  Alfabet:
  Hiragana (ひらがな)
  あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわをん がぎぐげござじずぜぞだぢづでどばびぶべぼぱぴぷぺぽぁぃぅぇぉっゃゅょ、。

  Katakana (カタカナ)
  アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン ガギグゲゴザジズゼゾダヂヅデドバビブベボパピプペポァィゥェォッャュョー

  Kanji-exempel
  自動, 計算, 費用, 納期, 即時, 提示, 天気, 管理, 健康, 旅行, 料理, 鍋

  Kazakiska

  Kazakiska, också känt som kazach, är det officiella språket i Kazakstan, men det talas i ett mycket större geografiskt område som sträcker sig från det kaspiska havets västkust till bergskedjan Tian Shan vid gränsen till Kina. Det antas också att det finns en miljon talare av språket i Kinas självstyrande Xinjiang Uigur-region. Kazakiska är ett turkspråk och ett så kallat agglutinerande språk med vokalharmoni. Kazakiska använder idag kyrilliska som sitt alfabet, men talare av kazakiska i Kina använder det arabiska skrivsystemet, liknande det som används för uiguriska. På senare tid har man försökt introducera det latinska alfabetet i Kazakstan, men dessa planer har skrinlagts till följd av stora kostnader och landets stabilitet.

  • Officiellt språk i Kazakstan med cirka 10 miljoner talare
  • 3 miljoner talare i andra länder

  Alfabet:
  а ә б в г ғ д е ё ж з и й к қ л м н ң о ө п р с т у ұ ү ф х һ ч ш щ ъ ы і ь э ю я
  А Ә Б В Г Ғ Д Е Ё Ж З И Й К Қ Л М Н Ң О Ө П Р С Т У Ұ Ү Ф Х Һ Ч Ш Щ Ъ Ы І Ь Э Ю Я

  Khmer

  Khmer, also known as Cambodian, is an Austro-Asiatic language and it is the official language of Cambodia. The language has been influenced by Sanskrit and Pali through Hinduism and Buddhism as well as the Southeast Asian languages of Thai, Lao and Vietnamese, but unlike those it is not a tonal language.

  The language developed under the Khmer Empire, dating back to the 9th century, but goes back even further. It underwent turbulent change from the 14th to 18th century. Modern Khmer as used today cannot be used to interpret Old Khmer. Several dialects of Khmer exist with significant amounts of speakers in both Thailand and Vietnam.

  Khmer is written in the Khmer script, from which both Thai and Lao have developed. This script also has its own numerals.

  • Official language of Cambodia
  • 15 million native speakers, 12.6 million of whom live in Cambodia

  Alphabet:
  The Khmer alphabet consists of 33 consonants supported by vowels represented by diacritics written above, below and/or alongside on either side of the consonant to modify it. This example shows consonants without the vowel diacritics.
  ក ខ គ ឃ ង ច ឆ ជ ឈ ញ ដ ឋ ឌ ឍ ណ ត ថ ទ ធ ន ប ផ ព ភ ម យ រ ល វ ឝ ឞ ស ហ ឡ អ

  Khmer numerals (0 to 9):
  ០ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩

  Koreanska

  Koreanska är ett av de östasiatiska språken och har ett eget unikt alfabetssystem – Hangul. Hangul används både i Nord- och Sydkorea, och kan skrivas från vänster till höger eller i kolumner uppifrån och ner med början från höger. Stavningen skiljer sig en aning mellan de två länderna, men uttalet är detsamma, och de två länderna har också lite annorlunda grammatik och ordförråd.

  Koreanska skrivs nu huvudsakligen i Hangul, det koreanska alfabetet från 1400-talet. Hanja, det koreanska namnet för kinesiska tecken och traditionellt använt för ord med kinesiskt ursprung kan blandas in för att skriva Sino-Koreanska ord. Sydkorea lär fortfarande ut 1800 Hanja-tecken i skolorna, medan Nord övergav användandet av Hanja för flera årtionden sedan.

  • Koreanska är det officiella språket i Sydkorea och Nordkorea.
  • Koreanska har ungefär 80 miljoner modersmåls-talare inklusive nordkoreaner.


  Alfabet:
  Konsonanter:
  ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ, ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅎ, ㄲ, ㄸ, ㅆ, ㅃ, ㅉ
  Vokaler:
  ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ, ㅣ

  Malajiska

  Malajiska är det officiella språket i Malaysia. Språket är nära besläktat med indonesiska. Malajiska talas som modersmål av kring 10 miljoner människor och talas även av många etniska minoriteter.

  Malajiska deklarerades som Malaysias officiella språk i 1957 och omnämns officiellt som Bahasa Melayu. Fastän malajiska är Malaysias enda officiella språk, så används engelska i stor utsträckning i landet, särskilt i professionella och kommersiella sammanhang och även i högre domstolar.

  Malajiska använder de 26 grundbokstäverna i det latinska alfabetet. Språket är en blandning av många olika språk med låneord från arabiska, indiska och kinesiska dialekter, persiska, holländska, portugisiska och under senare tid även engelska. Särskilt inom vetenskap och teknologi är engelska väldigt utbredd. Språket har sedan ytterligare påverkats av det indonesiska språket.

  • Officiellt språk i Malaysia och Singapore
  • Använder det latinska alfatets 26 bokstäver utan diakritiska tecken
  • Talas av 10 miljoner som modersmål

  Alfabet:
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

  Persiska

  Persiska – också känt som Farsi – är ett indoeuropeiskt språk i den indoiranska grenen. Persiska och dess varianter har officiellt-språk-status i Iran, Afghanistan, och Tadjikistan. Historiskt är persiska ett mer förstått språk i ett område från Mellanöstern till Indien. Betydande befolkningar av talande kan hittas i andra stater i persiska viken (Bahrain, Irak, Oman, Republiken Yemen och Förenade Arabemiraten), så väl som stora samhällen i USA.

  Det finns ungefär 80 miljoner modersmåls-talare av persiska i Iran, Afghanistan, Tadjikistan och Uzbekistan och ungefär lika många i andra delar av världen talar persiska, åtminstone som ett andra språk.

  Ord skrivs från höger till vänster, nummer från vänster till höger. Det moderna persiska alfabetet har 32 bokstäver.

  Alfabet:
  ا، ب، پ، ت،5.ث، ج، چ، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ژ، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، گ، ل، م، ن، و، ه، ی

  Tagalog

  Tagalog, även känt som filipino, är ett av de två officiella språken i Filippinerna. Det andra språket är engelska. Tagalog är ett austronesiskt språk besläktat med malajiska, javanesiska och hawaiiska. Tagalog är modersmål för kring en tredjedel av Filippinernas befolkning, medan resten, dvs. två tredjedelar, har engelska som modersmål.

  Inte mycket är känt om Tagalogs förflutna, men språket härstammar troligen från Mindanao. Ordagrant betyder Tagalog ""den som bor vid floden"". Tagalog förklarades som officiellt språk i Filippinernas första konstitution i 1897. Språket är starkt koncentrerat till de centrala och sydliga delarna av Luzon, men pratas även på många andra öar i Filippinerna.

  Fram till 1987, skrevs Tagalog med ett alfabet med endast 20 latinska bokstäver, det så kallade ABAKADA-alfabetet, men idag används 28 bokstäver och språkets officiella namn är Filipino.

  • Ett av två officiella språk i Filippinerna (det andra är engelska)
  • 21,5 miljoner talare som modersmål
  • 70 miljoner talare som andra språk
  • Talas av många etniska minoriteter (och av 1,5 miljoner människor i USA)

  Alfabet:
  A B C D E F G H I J K L M N Ñ NG O P Q R S T U V W X Y Z
  a b c d e f g h i j k l m n ñ ng o p q r s t u v w x y z

  Tamil

  Tamil is spoken in southern India, Sri Lanka and Singapore and by many migrant groups in Malaysia, South Africa, and even Canada, USA and parts of West Europe. It is based on the Dravidian vocabulary and has received strong impact from Sanskrit, however, the pure Tamil movement in the 20th century has sought to remove this influence, and there is now a movement to build expressions and words on Tamil roots, in this process also replacing many loan words from English and other languages.

  In India, it is one of the 22 scheduled languages and as such, like the other languages, is subject to official measures to further develop the language. Tamil has existed for more than 2000 years and can be traced back to the 3rd century B.C. It is regarded as one of the longest surviving classical languages in the world, and as such offers a wealth of classical traditions.

  • Official language in Sri Lanka, Singapore and the south Indian states of Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands, and Puducherry
  • Around 85 million native speakers

  Tamil script
  Vowels:
  அ ஆ இ ஈ உ ஊ எ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ

  Consonants:
  க் ங் ச் ஞ் ட் ண் த் ந் ப் ம் ய் ர் ல் வ் ழ் ள் ற் ன்

  Tamil numerals (0 to 10)
  ௦ ௧ ௨ ௩ ௪ ௫ ௬ ௭ ௮ ௯ ௰

  Thailändska

  Thailändska är officiellt språk i Thailand, ett land i Sydostasien med en folkmängd på 63 miljoner.

  Thailändska är ett tonalt språk. Olika toner ger olika mening, vilket gör det ganska svårt att lära sig.

  Det Thailändska alfabetet infördes först på 1200-talet av en mäktig kung. Med tiden har tecken ändrat utseende. Idag innehåller språket 44 konsonanter varav 42 fortfarande används, och 21 vokaler i 32 kombinationer.

  Thailändska ord består ofta – dock inte alltid – av tecken. Det betyder att i en enskild kolumn kan det finnas upp till tre tecken innehållande konsonant, vokal och ton tillsammans.

  Alfabet:
  Konsonanter:
  ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต
  Vokaler:
  ะ ั า ํ ิ ่ ่ ่ ุ ู เ โ ใ ไ ็ อ ว ย ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ Tone forms:
  ่ ้ ๊ ๋

  Turkmenska

  Turkmeniska är det officiella språket i Turkmenistan där det talas av cirka 7 miljoner människor. Dessutom talas det av knappt 1 miljon människor intill landets gränsområden, främst i Afghanistan och Iran. Det påminner om hwarazm-dialekten i Uzbekistan och många människor i denna region förstår också Turkmeniska.

  Turkmeniska är nära relatera till turkiska och azerbajdzjanska, och alla tre språk ingår i den turkiska språkfamiljen. Precis som dessa språk kännetecknas även turkmeniska av vokalharmoni. Turkmeniska skrevs ursprungligen med det arabiska alfabetet, men i 1929 gick man över till det latinska alfabetet. I 1940 ersattes det latinska alfabetet som följd av rysk påverkan med det kyrilliska skrivsystemet, men återintroducerades i 1991 då Turkmenistan återfick sin självständighet. Många människor har motsatt sig denna återintroduktion och föredrar istället det kyrilliska alfabetet. I andra områden utanför Turkmenistan skrivs turkmeniska fortfarande med det arabiska alfabetet, t.ex. i Afghanistan.

  • Officiellt språk i Turkmenistan
  • Cirka 4 miljoner talare som modersmål och ytterligare 4 miljoner talare som andra språk

  Alfabet:
  A B Ç D E Ä F G H I J Ž K L M N Ň O Ö P R S Ş T U Ü W Y Ý Z
  a b ç d e ä f g h i j ž k l m n ň o ö p r s ş t u ü w y ý z

  Urdu

  Urdu tillhör den indo-ariska språkfamiljen och talas i Pakistan och Indien, med antalet talande varierande från en konservativ uppskattning på 60-80 miljoner till 130 miljoner.

  Urdu är en modifiering av det persiska alfabetet, och skrivs från höger till vänster. Många anser urdu och hindi vara två standardiserade former av samma språk, urdu härstammar emellertid från den perso-arabiska skriften.

  • Officiellt språk i Pakistan (tillsammans med engelska)
  • Ett av 23 officiella språk i Indien med officiell status i flera provinser


  Alfabet:
  ا ب پ ت ٹ ث ج چ ح خ د ڈ ذ ر ڑ ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ہ/ﮩ/ﮨ ھ ء ی ے

  Uiguriska

  Uiguriska tillhör den turkiska språkfamiljen och kan härledas till fornturkiska med upprinnelse från Mongoliet och Xinjiang. Det antas att det finns ungefär 8 till 11 miljoner människor som talar uiguriska. Språket var tidigare känt som östturkiska och talas idag av uigurerna i den autonoma regionen Xinjiang i västra Kina där det har status som officiellt språk. Uiguriska används flitigt i vardagslivet och i officiella sammanhang samt i tidningar, radio och tv.

  Uiguriska har påverkats mycket av persiska och arabiska, och under senare år även av ryska och kinesiska. Språket har likt de andra turkspråken vokalharmoni. Det finns allmänt sett tre huvuddialekter, central-, syd- och östuiguriska, där den centrala dialekten är den som dominerar och talas av omkring 90 % av befolkningen.

  Uiguriska i skrift kan härledas tillbaka till 400 a.d. och är ett skriftsystem som grundar sig på det arabiska alfabetet. Detta skriftsystem dominerar fortfarande idag, fastän uiguriska även kan skrivas med två olika latinska alfabeten och också med kyrilliska. I Xinjiang har det arabiska skriftsystemet antagits som det officiella skriftsystemet, medan de andra alfabeten huvudsakligen används utanför Xinjiang.

  • Officiellt språk i Xinjiang (västra Kina)
  • 8-11 miljoner talare som modersmål

  Alfabet:
  ا ئە،ە ب پ ت ج چ خ د ر ز ژ س ش غ ف ق ك گ ڭ ل م ن ھ ئو،و ئۇ،ۇ ئۆ،ۆ ئۈ،ۈ ۋ ئې،ې ئى،ى ي

  Uzbek

  Uzbek is the official language of Uzbekistan. It is a Turkic language spoken by the Uzbeks and also in other parts of central Asia, predominantly in the former Soviet Republics.

  The language has been influenced to a large degree by Persian and Arabic, even by Islam religion and its Russian past. Before 1928, Uzbek was written in the Arabic script, however following a language reform that year, the Latin script was adopted similar to other Turkic languages. In 1940 in connection with the expansion and impact of the Soviet empire, Uzbek switched to the Cyrillic script. Today the Latin script has been officially reintroduced, and it is taught in schools and used in the media and public life.

  • Official language of Uzbekistan
  • 25 million native speakers in Uzbekistan
  • Around 12 million speakers in other Central Asian countries.

  Latin alphabet:

  A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z O‘ G‘ Sh Ch
  a b d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z o‘ g‘ sh ch

  Vietnamesiska

  Vietnamesiska är det inhemska språket i Vietnam, som talas av ungefär 70 miljoner människor i Vietnam och ungefär 3 miljoner mestadels i USA. Det använder det latinska alfabetet, men med frekvent användning av diakritiker, och har lånat en stor del av sitt ordförråd från kinesiskan. Fram till 1900-talet skrevs språket med det kinesiska skrivsystemet.

  Vietnamesiska tillhör den austro-asiatiska språkfamiljen (som också innefattar Khmer, som talas i Kambodja).

  Alfabet:
  A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V X Y
  a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô ơ p q r s t u ư v x y

  Brasiliansk portugisiska

  Brasiliansk portugisiska är ett av de latinska språken. Det är Brasiliens officiella språk och är mycket likt europeisk portugisiska, men med flera skillnader i stavning och grammatik. Just nu införs en ny internationell ortografisk överenskommelse för det portugisiska språket. Det är ett försök att förena portugisiskan i Portugal och Brasilien, som planeras vara slutfört ungefär 2015.

  • 181 miljoner har brasiliansk portugisiska som modersmål
  • Brasiliansk portugisiska är ett rikt och komplext språk p.g.a. sitt fonologiska system.


  Portugisiska följer det engelska standardalfabetet, men utesluter bokstäverna, K, Y, W.

  Följande bokstäver finns också: Á, Â, Ã, À, Ç, É, Ê, Í, Ó, Ô, Õ, Ú, Ü.
  De räknas inte som självständiga bokstäver och har inte egna uppslagsord i ordböcker. Treman på Ü används för närvarande bara i brasiliansk portugisiska.

  Alfabet:
  A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Z
  a b c d e f g h i j l m n o p q r s t u v x z

  Kanadensisk franska

  Franska är ett romanskt språk. Kanadensisk franska är en regional dialekt, som skiljer sig lite i stil och ordförråd från europeisk franska. Dess utveckling har påverkats av de immigranter som koloniserade landet och som alla kom från olika delar av Frankrike, alla med sin egen dialekt.

  • Det bor mer än 9,5 miljoner fransktalande i Kanada, motsvarande nästan en tredjedel av Kanadas befolkning. Franska är ett minoritetsspråk i Kanada, men majoritetsspråk i provinsen Quebec.
  • Montreal, Quebec, är Nordamerikas största fransktalande stad och bland de största fransktalande städerna i världen..
  • Kanada är med i både La Francophonie och det Brittiska Samväldet.


  Det franska alfabetet är samma som det engelska, men inkluderar diakritiska tecken: à, â, é, è, ê, ë, î, ï, ô, ù, û, ç.

  Alfabet:
  A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Z
  a b c d e f g h i j l m n o p q r s t u v x z

  Grönländska

  Grönländska talas av inuiterna på Grönland. Huvuddialekten, Kalaallisut, på västra Grönland tillhör den eskimå-aleutiska språkstammen, och den utsågs till Grönlands officiella språk då regionen i 2009 uppnådde autonomi från Danmark. Modern grönländska har lånat många ord från både engelska och danska, men när nya begrepp och ny teknologi introduceras försöker man numera att grunda uttryck på det grönländska språkets rötter. Språket regleras idag av den Grönländska språkkommittén.

  Alltsedan överenskommelsen om självstyre i 1979, är grönländska det enda språket som används i undervisningen i grundskolan, vilket har inneburit att många ungdomar är tvåspråkiga med både grönländska och danska, medan deras föräldrar vanligtvis är enspråkiga och endast talar danska.

  • Grönlands enda officiella språk sedan 2009 då danska avskaffades
  • 58 000 modermålstalare
  • Skrivs med det latinska skriftsystemet sedan landet koloniserades av Danmark på 1600-talet

  Alfabet:
  Grönland har ett väldigt kort alfabet:
  A E F G I J K L M N O P Q R S T U V
  a e f g i j k l m n o p q r s t u v

  Man använder dock tecknen b, c, d, h, x, y, z, w, æ, ø och å för att kunna skriva låneord från danskan och engelskan.

  Mexikansk spanska

  Spanska introducerades i Mexiko på 1500-talet av spanska äventyrare som tillkämpade sig landet och införde en kolonialförvaltning i Mexico City. Detta förde med sig en standardiserande effekt av mexikansk spanska i regionen, och även om dialekten i sig inte utgör en standard så används den flitigt i de mexikanska samfunden som bildats i både USA och Canada.

  I USA är mexikansk spanska vanligast i sydväst, å ena sidan till följd av Texas självständighet från Mexiko och å den andra som resultat av stor migration från Mexiko under 1800- och 1900-talen. Det är värt att notera att karibisk spanska är vanligare på den amerikanska östkusten där det finns många puertoricanska samfund.

  Mexikansk spanska skiljer sig från europeisk spanska genom att dialekten inkluderar många ord som anses gammalmodiga i Europa, och som resultat av Mexikos förflutna grundar sig många uttryck, särskilt inom botanik, på ord från nahuatl-, maya- och andra lokala dialekter.

  • Det finns omkring tio olika lokala varianter av mexikansk spanska
  • Geografiskt begränsat till Centralamerika
  • Officiellt språk i Mexiko tillsammans med 68 distinkta inhemska amerikanska språk

  Sydamerikansk spanska

  Precis som mexikansk spanska så skiljer sig de olika spanska dialekter som talas i Sydamerika inte bara från standard spanska i Spanien, men även sinsemellan. I vissa länder, som exempelvis Chile, anses de spanska dialekterna som ganska konservativa, meden spanska i andra områden, så som de karibiska öarna, inkluderar många innovativa element.

  Med tanke på detta är det egentligen fel att hänvisa till spanskan på denna kontinent som sydamerikansk spanska, eftersom dialekterna språkligt sett skiljer sig mycket från varandra. Geografiskt sett utgör de spanska språkvariationer som talas i samma världsdel.

  Swahili

  Swahili talas i flera östafrikanska länder och pratas även i norra Moçambique på andra sidan av den moçambikiska kanalen. Språket går tillbaka minst 1000 år. Under kolonialtiden har det influerats av tyska, engelska, portugisiska, franska och även arabiska. Idag grundar sig swahili på kiunguja-dialekten ifråga om standardisering, och språket regleras av National Swahili Council i Tanzania.

  Swahili talas i Afrikas mellersta och östliga delar av tiotals miljoner, vissa anser upp till 100 miljoner, människor antingen som första eller andra språk.

  • Officiellt språk i Kenya, Tanzania, Uganda och Komorerna
  • Två skriftsystem: latinska och arabiska

  Alfabet:
  Swahili skrevs ursprunglien endast med det arabiska skriftsystemet, men det latinska alfabetet är vanligast idag.

  Latinska versionen:
  A B CH D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
  a b ch d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z

  Amhariska

  Amhariska är ett av de officiella språken i Etiopien och har officiell status i sex av landets elva administrativa regioner. 25 miljoner människor har amhariska som modersmål. Språket tillhör den afro-asiatiska språkgruppen, och är efter arabiska världens näststörsta semitiska språk

  Amhariska skrivs från vänster till höger och alfabetet, med namnet Ge'es, bygger på grafer, s.k. fidel, som representerar stavelser, dvs. kombinationer av konsonanter och vokaler. Alfabetet har 33 grundtecken, var och ett med sju olika former beroende på vilken vokal stavelsen ska uttalas med.

  Amhariska använde ursprungligen två olika alfabeten: Ge'es abjad och Ge'es abugida. Abugida-varianten är den som amhariska använder idag. Alfabetet har till stora delar influerats av kristendomens bibelspråk och även av grekiska. Siffrorna ett till tio är jämförbara med arabiska, grekiska och hebreiska, men istället för att ha egna tecken för dem i Ge'es-alfabetet, skrivs siffrorna enligt det koptiska skrivsättet.

  Det amhariska språkets namn kan härledas till ett område i norra Etiopien, Amhara, som antas utgöra språkets historiska centrum.

  Dari

  Dari är en persisk språkvariant som användas i Afghanistan, där språket tillsammans med Pashto har officiell status. Dari, som också går under namnet afghansk persiska, talas av drygt hälften av Afghanistans befolkning, dvs. kring 18 miljoner människor. Språket är det vanligast förekommande och används i offentlig förvaltning, av regeringen samt i TV, radio och andra medier.

  Det är det dominerande språket i Afghanistans norra, västra och centrala delar, fastän det finns olika dialekter med sina egna särdrag. Afghansk dari har sina rötter i persiska (även känt som Farsi), och fastän persiska skiljer sig grammatiskt och uttalas annorlunda så kan folk i Iran och Afghanistan kommunicera med varandra utan större problem. Dari i tal liknar till stor del högtidlig, klassisk persiska. Afghansk persiska döptes dock till dari av regeringen av politiska skäl i 1964.

  Dari skrivs med det kursiva persiska alfabetet och bygger på det arabiska skriftsystemet där en del tecken märks med diakritiskt tecken.
  Klicka på ett spark
  Europa Arabien / Asien Amerika Afrika
  Logga in
  Skapa ett gratis konto nu
  Den här webbplatsen använder cookies för att analysera webbplatsstrafik, förbättra de tillhandahållna tjänsterna och för att du ska få bäst möjlig nytta av vår hemsida.

  Ta reda på mer.

  Förstått