Smart uppdatering av tvåspråkiga DTP-filer (NextDoc)

Använd NextDoc för att återanvända text direkt från Indesign® och Framemaker®-filer. Om du vet att ditt nya original är väldigt likt ett gammalt dokument, men du inte vet vad som har ändrats är NextDoc en perfekt tjänst.

Tjänsten hittar automatiskt vad som har ändrats mellan dina nya och gamla dokument. Och du kan då enkelt uppdatera andra språk på samma sätt tack vare tydlig märkning av var ny text ska införas samt vilken text som ska ersättas/raderas i ditt gamla dokument. DTP-arbetet blir minimalt, eftersom både text och layout förblir intakt när du uppdaterar dina filer.

All ny text som översätts kan läggas till ditt befintliga översättningsminne, eftersom leveransen omfattar ett mini-TM av nyöversatt text (i formatet .tmw, .sdltm, .tmx eller .txt).

Automatisk jämförelse av DTP-filer
Märkning av ändrat innehåll
Översättningsminne ej nödvändigt
Skippa korrekturläsningen

Hoppa över korrekturläsningen

Med tanke på att all text återanvänds exakt som den är, dvs. enligt dina DTP-filers slutgiltiga version, kan man lita på att texten förblir oförändrad.

  1. Detta eliminerar slumpmässig återanvändning av text från ett översättningsminne vars innehåll inte alltid reflekterar redan publicerade dokuments innehåll, och
  2. Det garanterar att sista minuten-ändringar, som vanligtvis inte finns i översättningsminnet, återanvänds och införs i dina nya DTP-filer.

Tjänstenivåer

nextdoc guide 3 en

  • GRATIS JÄMFÖRELSE: Kör en jämförelse på NextDoc online och få en gratis rapport på hur många ord som är nya och hur många textstycken som har raderats i dina nya DTP-filer jämfört med de gamla DTP-filerna.
  • MÄRKNING: Endast märkning av måldokumenten i vilka ändringar ska införas, du hanterar själv översättningen och införing av nya textstycken.
  • FULL: Be idioma hantera hela processen, inkl. översättning och märkning av DTP-filerna.
Logga in
Skapa ett gratis konto nu
Den här webbplatsen använder cookies för att analysera webbplatsstrafik, förbättra de tillhandahållna tjänsterna och för att du ska få bäst möjlig nytta av vår hemsida.

Ta reda på mer.

Förstått