Översättningsplattform (iQube)

iQube är ett centralt nav som laddats med översättningsminnen, ordlistor, stilmallar m.m. för våra olika kunder. Systemet har utvecklats för maximal flexibilitet och stödjer många olika filformat, inklusive många tvåspråkiga format, som exempelvis SDL Trados, Transit och MemoQ.

iQube är ett gemensamt ”arbetsrum” för alla våra översättare. Konceptet har utvecklats av våra egna programmerare. Alla våra översättare och språkgranskare jobbar mot detta molnbaserade system i realtid. Plattformen är 100 % integrerad med vår CrossCheck® QA-lösning för obligatorisk kvalitetskontroll i realtid. Varje gång översättaren eller språkgranskaren stänger ett segment utför iQube en kvalitetskontroll av textstycket och varnar med det samma om någonting verkar fel, t.ex. om siffror inte stämmer överens, om termer från ordlistan inte har använts, om skrivreglerna inte har följts osv.

Obligatorisk kvalitetssäkring i realtid
Datasäkerhet
Fuzzy-matchningar
60+ stödda filformat

Språkgranskning och obligatorisk kvalitetssäkring

iQube har skapats för att bl. a. uppfylla de ISO 17100- och ISO 18587-normer som vi har certifierats enligt. Det innebär att texten i varje projekt vi åtar oss granskas av en oberoende, infödd facköversättare som också arbetar i iQube och har samma resurser som översättaren, dvs. tillgång till ordlistor, fuzzy-matchningar osv.

Alla projekt slutkontrolleras innan leveransen av QA-personal på vårt kontor. Kontrollen omfattar en kvalitetssäkringsprocedur, som också inkluderar en ‘consistency check’ för att säkra att identiska textsegment har översatts konsekvent genom hela projektet. Slutkontrollen säkerställer att översättaren och korrekturläsaren inte har missat någonting.

Datasäkerhet

En positiv effekt med introduktionen av iQube är datasäkerhet. All data lagras endast på skyddade molnservrar och sparas inte på lokala datorer hos översättare och språkgranskare runt omkring i världen. Detta minimerar risken att filer kommer på avvägar, samtidigt som det uppfyller några av de strikta kraven på hantering av datafiler och datakontroll som regleras i många ISO-standarder och, kanske ännu viktigare, i EU:s nya lagstiftning om dataskydd som träder i kraft våren 2018.

Ordlistor och PDF-referenser

iQube kan laddas med ordlistor från många olika filformat. När ett textsegment öppnas, markeras de ord och uttryck från ordlistan som är relevanta för det aktuella segmentet och det är lätt för översättaren att välja rätt termer. Ordlistor kan återanvändas från ett projekt till nästa, och både översättaren och språkgranskaren kan skapa nya under sitt arbete.

iQube kan även visa interaktiv text i PDF-referensfiler. När systemet detekterar text i referensen som liknar den text som ska översättas, så visas referenstexten automatiskt i ett separat fönster som hjälp för översättaren.

Fuzzy-matchningar

När systemet hittar identiska eller liknande (fuzzy) textsegment i textminnet, visas dessa automatiskt för översättaren så han/hon enkelt kan använda texten. Detta sparar tid och säkerställer att översatt text är konsekvent med tidigare översättningar. Språkgranskaren, som kontrollerar översättarens arbete, ser också dessa förslag och kan på så sätt enkelt avgöra hur pass väl översättningen passar med annat material.

Team-funktion

Med iQube är det möjligt att tilldela ett projekt till ett team av översättare och på så sätt korta ner leveranstiden. Alla som arbetar på samma projekt kan se vad andra översättare har översatt och hur. Om ett textsegment upprepas, kan segmentet som översatts först återanvändas av alla andra i projektet. Mot projektets slut tar en språkgranskare över och kontrollerar all översatt text för att säkerställa att översättningen är enhetlig och framförallt att stilen genomgående är den samma.

Logga in
Skapa ett gratis konto nu
Den här webbplatsen använder cookies för att analysera webbplatsstrafik, förbättra de tillhandahållna tjänsterna och för att du ska få bäst möjlig nytta av vår hemsida.

Ta reda på mer.

Förstått