Skapande av översättningsminnen (iSync)

Nästan all översättning som görs idag bygger på särskild programvara som kan detektera och återanvända text från särskilda översättningsminnen. Om ett översättningsminne inte existerar kan man med iSync snabbt skapa ett genom passa samman textsegment från befintliga, redan publicerade dokument.

iSync kan läsa många olika filformat och automatiskt para ihop textsegment från ett originaldokument och ett motsvarande översatt dokument. Denna automatisk sammanpassningsprocess utförs genom att referera till textplacering, storlek, färg osv. Till skillnad från liknande produkter stödjer iSync även PDF-filer.

Snabb bearbetning
Stöd för PDF- och DTP-filer
TMX som leveransformat
Stöd för udda filformat

Kontroll av textsammanpassningen

All sammanpassad text gås igenom av infödda översättare som ”rullar” genom alla textsegmenten i projektet. De korrigerar INTE texten, utan de:

Uppenbara formella fel i segmenten detekteras med hjälp av inbyggd kvalitetssäkring för att varna om siffror inte stämmer överens, texten är på fel språk, inte översatt osv., och översättaren kan då vidta lämplig åtgärd. Slutresultatet är en samling av matchande textsegment som kan sparas som ett översättningsminnet och användas i framtida översättningsprojekt. När texten senare återanvänds rekommenderar vi att all återanvänd text kontrolleras för att säkra att texten är rätt och fullständig.

iSync flowchart

Filformat

MS Office, Open Office Sammanpassningshastighet iSync 15 000 ord/timme Leveransformat *.tmx
FrameMaker (MIF), InDesign (IDML), Xliff, SDXLiff, TTX, TXT, RTF, CSV Sammanpassningshastighet iSync 15 000 ord/timme Leveransformat *.tmx
PDF Sammanpassningshastighet iSync 7 000–8 000 ord/timme Leveransformat *.tmx

* TMX-formatet kan användas av alla vanliga CAT-program.

Uppdateringar för dina översättningsminnen

I många fall införs ändringar som görs i sista minuten endast i originalet och de översatta DTP-filerna, medan motsvarande ändringar sällan förs in i översättningsminnet pga. tidsbrist eller glömska. Istället för att manuellt uppdatera ditt översättningsminne med sådana korrigeringar, kan iSync lösa uppgiften på ett smartare och mycket snabbare sätt för att hålla dina textminnen à jour med publicerade dokument. Om du helt enkelt skickar oss dina original och översatta DTP-filer, så skapar idiomas översättare tvåspråkiga textfiler som kan kopieras in i ditt existerande översättningsminne (TM) för att uppdatera det.

Logga in
Skapa ett gratis konto nu
Den här webbplatsen använder cookies för att analysera webbplatsstrafik, förbättra de tillhandahållna tjänsterna och för att du ska få bäst möjlig nytta av vår hemsida.

Ta reda på mer.

Förstått