Käännösalusta (iQube)

iQube on keskuspalvelin, joka ylläpitää kaikkia käännösmuisteja, sanastoja ja asiakkaiden tyyliohjeita. Se on suunniteltu mahdollisimman joustavaksi, ja se tukee useita eri tiedostomuotoja monet kaksikieliset tekstimuodot, kuten SDL Trados, Transit ja memoQ, mukaan lukien.

iQube on yrityksemme sisäisten ohjelmoijien kehittämä kääntäjien ”työtila”. Kaikki kääntäjämme ja tarkistajamme käyttävät työskennellessään tätä pilvipohjaista, reaaliaikaista järjestelmää. Alusta on integroitu tiiviisti CrossCheck®-laadunvarmistustyökalun kanssa, mikä mahdollistaa laatukysymysten reaaliaikaisen tarkistamisen. Joka kerta kun kääntäjä tai tarkistaja sulkee tekstiosuuden, iQube suorittaa tekstille välittömän laatutarkistuksen ja varoittaa, jos jokin vaikuttaa olevan vialla, esimerkiksi jos numerot eivät täsmää, sanastotermejä ei ole käytetty, tyyliopasta ei ole noudatettu jne.

Välitön ja pakollinen laadunvarmistus
Tietoturva
Osittaiskäännökset
Yli 60 tiedostomuotoa

Tarkistus sekä välitön ja pakollinen laadunvarmistus

iQube kehitettiin ISO 17100- ja ISO 18587 -standardien, joista olemme saaneet sertifikaatin, mukaiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaiseen käännösprojektiin kuuluu toisen alkukielisen ammattikääntäjän tekemä jälkitarkastus, jossa käytetään iQubea sekä samaa näkymää kuin alkuperäisessä käännöstyössä. Näin tarkistaja näkee samat sanastomerkinnät, osittaiskäännökset jne.

Ennen toimitusta jokainen projekti läpikäy yrityksemme sisäisen henkilöstön tekemän lopullisen laadunvarmistuksen. Tämä prosessi sisältää myös yhtenäisyystarkistuksen, jonka avulla varmistetaan, että tekstiosuudet on käännetty yhdenmukaisesti läpi koko projektin eikä mitään ole jäänyt huomaamatta.

Tietoturva

iQuben käytön positiivinen seuraus on parantunut tietoturva. Kaikki tiedot tallennetaan vain pilvipalvelimille, eikä niitä tallenneta kääntäjien ja tarkistajien paikallisille tietokoneille ympäri maailmaa. Tämä minimoi tiedostojen menettämisen vaaran, mutta se täyttää myös tietyt asiakirjojen hallintaan ja tietojenkäsittelyyn asetetut tiukat määräykset, jotka on määritelty lukuisissa ISO-standardeissa, ja mikä tärkeintä, keväällä 2018 voimaan tulevassa EU:n uudessa tietosuoja-asetuksessa.

Sanastot ja PDF-viitteet

iQube voi ladata sanastoja monista eri tiedostomuodoista. Kun tekstisosuus avataan, nykyisen tekstiosuuden kannalta olennaiset sanastomerkinnät korostetaan ja kääntäjä voi ottaa ne helposti käyttöön. Sanastoja voidaan käyttää uudestaan projektista toiseen, ja on myös mahdollista tuottaa uusia sanastomerkintöjä kääntämisen ja tarkistuksen aikana.

Lisäksi iQube voi näyttää tekstiä PDF-viitetiedostoissa. Jos se havaitsee samanlaisen tekstin, tämä näytetään automaattisesti kääntäjälle erillisessä ikkunassa.

Osittaiskäännökset

Kun käännösmuistissa havaitaan osittain tai täysin samanlaisia tekstiosuuksia, ne näytetään kääntäjälle, joka voi sitten muokata ja hyödyntää tekstiä. Tämä säästää aikaa ja varmistaa yhtenäisyyden aiempien käännösten kanssa. Myös tarkistaja näkee nämä ehdotukset, mikä auttaa häntä käännöksen asianmukaisuuden arvioinnissa.

Tiimityöskentely

iQuben avulla projekti voidaan myös antaa kääntäjätiimille toimitusajan lyhentämiseksi. Jokainen saman projektin parissa työskentelevä pystyy näkemään, mitä muut tiimin jäsenet ovat kääntäneet. Toistuvien tekstiosuuksien kohdalla yksi kääntäjä kääntää ensimmäisen esiintymisen, ja kaikki muut kääntäjät hyötyvät hänen käännöksestään ja näkevät tekstin toistuvina tekstiosuuksina. Projektin lopussa yksi editoija tarkistaa kaikkien tiimissä olevien kääntäjien kääntämät tekstiosuudet ja varmistaa, että teksti on yhtenäinen.

Kirjaudu sisään
Hanki nyt ilmainen tili
Tämä sivusto käyttää evästeitä verkkosivuston liikenteen analysoimiseen, tarjottujen palvelujen toimivuuden lisäämiseen ja sen varmistamiseen, että saat parhaan mahdollisen kokemuksen verkkosivustostamme.

Lisätietoja.

Olen samaa mieltä